Statutair of niet-statutair

Het grootste deel van het personeel van de Spoorwegen is statutair en heeft dus werkzekerheid. Wie als statutair personeelslid wordt aangeworven, ondertekent geen arbeidsovereenkomst maar valt onder de toepassing van "het statuut van het personeel". Dit statuut legt de juridische situatie vast van alle statutaire personeelsleden. Zo bevat het statuut bepalingen in verband met de aanwerving, de wedde, de verlofregelingen, de rechten en plichten, het pensioen, verschillende sociale voordelen, . Als statutaire medewerker heb je veel doorgroeimogelijkheden en geniet je van een hele reeks bijkomende voordelen.

Daarnaast werken er bij de Spoorwegen ook niet-statutaire personeelsleden. Zij worden meestal aangeworven voor specifieke opdrachten. De procedure voor hun aanwerving is vaak korter en sneller. Niet-statutairen ondertekenen bij hun aanwerving een arbeidsovereenkomst (meestal van onbepaalde duur), net zoals dat gebeurt in de privésector. De doorgroeimogelijkheden voor niet-statutaire medewerkers zijn anders. Er worden regelmatig interne proeven georganiseerd waaraan ook niet-statutairen die graag statutair worden, kunnen deelnemen. Maar vergeet niet dat je ook als niet-statutaire medewerker van extra voordelen geniet !