De ervaring van teamleider tunnel technology Stijn Eeckhaut

“Bij de Spoorwegen kan je veel bouwen en ontwikkelen”

De Spoorwegen zijn permanent op zoek naar nieuwe medewerkers voor uiteenlopende profielen. Dit jaar wil HR Rail voor NMBS en Infrabel liefst 1.300 tot 1.600 nieuwe medewerkers aanwerven. Naast treinbestuurders, treinbegeleiders, traffic controllers, safety controllers en ICT’ers is er een grote vraag naar ingenieurs.

“Om een goede dienstverlening aan de klant te garanderen en anderzijds de uitstroom van personeel dat met pensioen gaat op te vangen, is een grote aanwervingsbeweging aan de gang. In het kader van die dienstverlening en een efficiënter beheer van de Spoorwegen zijn er bovendien heel wat grote infrastructuurprojecten lopende of in het verschiet. In die zin zijn we ook op zoek naar ingenieurs. Momenteel hebben we op onze site www.despoorwegenwervenaan.be een 25-tal openstaande vacatures voor ingenieurs, waarvan ongeveer de helft bij Infrabel en de helft bij NMBS, met tewerkstelling in onder meer Brussel en Antwerpen ”, verduidelijkt Arnaud Gielen van HR Rail.

“Die grote projecten bieden als ingenieur een mooie uitdaging”, getuigt Stijn Eeckhaut, die ondertussen een goeie 7 jaar als ingenieur bij Infrabel aan de slag is en er doorgegroeid is naar teamleider van het Tunnel Technology Team. Als projectingenieur gaf hij onder meer al mee vorm aan de nieuwe Liefkenshoekspoorverbinding in de Antwerpse haven alsook aan Diabolo, de ondergrondse spoorinfrastructuur die zorgt voor een betere bereikbaarheid van en naar Brussels Airport.

“Met ons team staan wij in voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van geïntegreerde automatiserings- en visualisatiesystemen, waarmee Infrabel over de veiligheid van zijn spoortunnels waakt. Op dat vlak is er een technologische evolutie aan de gang naar het meer en meer inzetten van afstandsgestuurde –en gemonitorde infrastructuurcomponenten om op een slimme manier het spoorwegennet en -verkeer te besturen, beheren en onderhouden. Bij Infrabel wordt daar steeds meer op ingezet. Het is een evolutie die je ook in de industrie en bij andere infrastructuurbeheerders ziet”, zegt de ingenieur.

“De projecten draaien rond drie pijlers, met name veiligheid, stiptheid en capaciteit. Zo is Infrabel op het vlak van veiligheid volop bezig met de uitbouw en integratie van het European Train Control System (ETCS) dat vanop afstand continu de snelheid van de treinen controleert en indien nodig bijstuurt. Tegen eind 2022 willen we dat systeem uitrollen op de volledige Belgische spoorinfrastructuur. Een ander voorbeeld is GSM-R, ons eigen gsm-netwerk dat we momenteel o.a. gebruiken voor de communicatie tussen treinbestuurders en de verkeersleiding. Dat netwerk zijn we aan het klaarstomen om er in de toekomst ook ondersteuning mee te kunnen bieden voor de komende generatie van signalisatiesystemen”, vertelt Stijn.

“Op het gebied van stiptheid wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling van performante systemen om de verkeersleiding verder te informatiseren. Dat gaat samen met een concentratie van de seinhuizen om tot een beter overzicht en beheer van het treinverkeer te komen. Smarter-M beoogt dan weer een professioneel beheer van de activa door de standaardisatie van infrastructuurcomponenten, en door deze vanop afstand te monitoren en te beheren. De informatie die we daaruit halen maakt dat we de nodige onderhouds- en vernieuwingsactiviteiten beter kunnen voorspellen. Hierdoor kunnen we juiste componenten vervangen nog voordat ze stuk gaan.”

Zichtbaar resultaat

“Binnen de ICT-afdeling, waarvan wij met Tunnel Technology deel uitmaken, levert dat heel wat uitdagingen op om al die informatiesystemen uit te dokteren en te realiseren en dat maakt het voor ingenieurs interessant”, zegt de teamleider. “Het fijne eraan vind ik de mix van dingen te ontwerpen en te realiseren. Van ontwerpfase over aanbesteding en realisatie tot de oplevering: je kan van begin tot einde aan iets meewerken met zichtbaar resultaat en dat geeft erg veel voldoening. Net als het feit dat de projecten waaraan je werkt stuk voor stuk een positieve impact op de samenleving hebben. Daaraan je steentje kunnen bijdragen, maakt het werk zinvol en zorgt ook voor een stukje fierheid.” 

“Bij Infrabel krijg je als ingenieur de mogelijkheid om te ontwikkelen, bouwen en realiseren. Ik vergelijk het werk en de uitdagingen die je bij Infrabel vindt altijd graag met Lego City. Als je daar vroeger als kind graag mee speelde, dan zit je hier qua jobinhoud  zeker op je plaats”, lacht Stijn.   

Ontdek de openstaande vacatures (25)

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info