Word jij Technisch controleur reizigerstreinen (Wagenschouwer) voor PW Melle ( onderhoudspost te Gent-St-Pieters) bij NMBS?

De voornaamste taken van de wagenschouwer zijn: 

 • het schouwen van reizigerstreinen; 
 • het schouwen van het rollend materieel dat zich op de rangeersporen in de stations en de werkplaatsen bevindt; 
 • het uitvoeren van de remproeven; 
 • het uitvoeren van herstellingen aan het rollend materieel ( in functie van het gereedschap, het materieel en de uitrustingen die beschikbaar zijn ); 
 • het schouwen en, in voorkomend geval, herstellen van de ladingen die onderweg of tijdens het rangeren verschoven zijn. 

Indien de uitoefening van hun hoofdfunctie het hen toelaat, kunnen de wagenschouwers, daar waar het noodzakelijk blijkt, belast worden met de uitvoering van : 
de verrichtingen "vertrek trein", namelijk:

 • koppelen van de treinlocomotieven; 
 • wegnemen van de treinimmobilisatiemiddelen; 
 • overbrengen en afgeven van de treindocumenten aan de bestuurder(s); 
 • overbrengen en plaatsen van de sluitseinlantaam; 

de verrichtingen "aankomst trein", namelijk:

 • plaatsen van de treinimmobilisatiemiddelen; 
 • loskoppelen van de treinlocomotieven; 
 • recupereren en overbrengen van de treindocumenten; 
 • recupereren en teruggeven van de sluitseinlantaam aan de bestuurder.

Belangrijk: je bent verplicht om 5 jaar als wagenschouwer in de onderhoudspost te Gent te werken, tenzij je promoveert in een hogere hiërarchische rang. 

 • Je beschikt over getuigschrift van technisch secundair onderwijs (tweede graad) behaald in de studiegroepen « mechanica – elektriciteit » (of gelijkwaardig)
 • OF getuigschrift van de derde graad van het beroepsonderwijs (zes jaar) in dezelfde studiegroepen
 • OF een bewijsstuk of een attest van slagen afgeleverd door het onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lessen, dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermeld getuigschriften
 • Je beheerst de verschillende mechanische ineenzettingstechnieken
 • Methodisch
 • Handig  
 • Goed in planlezen en mechanische metingen uitvoeren
 • Teamplayer, maar je kan ook autonoom werken
 • Proceduregericht 
 • Flexibel: 3 x 8 ploegensysteem
 • Belg of nationaliteit van EU lidstaat
 • Variërende job
 • Een degelijke opleiding. Het vak van wagenschouwer leer je niet op de schoolbanken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we heel veel investeren in opleiding
 • Een statutaire betrekking met veelvuldige doorgroeimogelijkheden binnen de onderneming. 
 • Een aantrekkelijk salaris: een beginnende, alleenstaande wagenschouwer verdient netto ongeveer 1.564 euro per maand. Na 4 jaar wordt dit bedrag verhoogd tot 1.674 euro per maand. Naast je salaris, ontvang je productiviteitspremies en maaltijdcheques met een waarde van 5,50 euro/stuk. Tot slot komen daar nog een jaarpremie en vakantiegeld bij. 
 • Maaltijdcheques
 • Treinabonnement in Benelux
 • Voordelen voor het hele gezin: gratis of goedkoop met de trein reizen, voordelige vakantiekampen, terugbetaling speelplein, geboortegift, ziekte- en hospitalisatieverzekering.
 1. Stel je online kandidaat
 2. Schriftelijk gedeelte: meerkeuzevragen over mechanica, elektriciteit, materaalkennis en tekenen . In functie van het aantal kandidaturen en van de behoeften kan dit schriftelijke gedeelte worden afgeschaft.
 3. Mondeling gedeelte: interview waarin naar je motivatie en kennis gepeild wordt
 4. Medisch onderzoek
 5. Documenten: uittreksel strafregister, uittrekstel geboorteakte
 6. Klaar voor je eerste werkdag 

NMBS is de Belgische spoorwegoperator verantwoordelijk voor het onthaal en het vervoer van en de communicatie met de reizigers. In het kader van haar opdracht van openbare dienst staat ze in voor het binnenlandse en grensoverschrijdende vervoer van reizigers. Haar prioriteiten hierbij zijn de kwaliteit van de dienstverlening (stiptheid, service aan de reizigers enz.), de veiligheid en de doeltreffende aanwending van de middelen die haar ter beschikking worden gesteld. Daarnaast is NMBS actief in het internationale reizigersverkeer, in het bijzonder door haar participaties in Thalys en Eurostar, en biedt ze via haar dochteronderneming NMBS Logistics ook logistieke diensten aan in de sector van het goederenvervoer. NMBS staat ook in voor het beheer en het onderhoud van haar rollend materieel, stations en onbewaakte stopplaatsen.

De directie Technics staat in voor de aankoop, de modernisering en het onderhoud van het rollend materieel. De opdracht van de directie bestaat erin de klanten voldoende, veilig en betrouwbaar materieel ter beschikking te stellen dat aangepast is aan de operationele en commerciële behoeften om de reizigers een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen aanbieden.
Wil je deel uitmaken van onze teams, die elke dag opnieuw alles in het werk stellen om het treinverkeer veilig en volt te laten verlopen? Maak deel uit van ons team Technisch controleurs reizigerstreinen!
De inhoud van deze vacature is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Emanuela Argetta
Over de selectieprocedure

Emanuela Argetta

+3225253511
emanuela.argetta@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (413,6 kB)