Word jij Gespecialiseerd vakbediende spoorvernieuwingswerken bij Infrabel?

Als gespecialiseerd vakbediende sporen voor onze vernieuwingswerken:

-          Word je een jaar lang opgeleid om voldoende kennis te verwerven van de spoorinfrastructuur en werken in het spoor

-          Werk je onder leiding van technici spoorwerken

-          Zorg je mee voor de beveiliging van het treinverkeer zodat de vernieuwingswerken veilig kunnen worden uitgevoerd (aarden van de bovenleiding, sperren van treinverkeer,…)

-          Zorg je mee voor het ter plaatse brengen van werktreinen en geef je instructies aan de bestuurder van de werktrein

-          Houd je mee toezicht op de goede en veilige uitvoering van de werken (door aannemers) en op de naleving van de (wettelijke en technische) voorschriften.

-          Doe je plaatsbezoeken en controles op het terrein (opmetingen maken).

-          Neem je deel aan werfvergaderingen en vervang je de technicus sporen indien nodig.

-          Breng je op regelmatige basis verslag uit aan jouw leidinggevende (opmaak van een dagverslag, schema’s en opmetingen, …).

 Jouw “werkgebied” omvat de provincies Antwerpen, Limburg en een gedeelte van Vlaams-Brabant. Je komt dus overal en je ziet veel.

Als de sporen moeten vernieuwd worden, kan er uiteraard geen treinverkeer rijden. Daarom gebeuren deze werken vaak ’s nachts en/of tijdens de weekends. In drukke periodes zijn dat vaak 3 weekends per maand.

Je hebt vaste uren, maar werkt ook regelmatig s ‘nachts en in het weekend (ongeveer 2 per maand).

Jobnews 401 H HR 2019.

 • Je hebt :
  • Een diploma of getuigschrift van de 2e graad van het BSO, KSO, TSO of ASO (of gelijkwaardig).
  • Of een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in de domeinen mechanica/elektriciteit of in domeinen die nuttig zijn voor het uitvoeren van spoorwerken.
  • Of ten minste 2 jaar relevante ervaring in één van voornoemde domeinen.
 • Je bent bereid om ’s nachts en tijdens het weekend te werken als dat nodig is.
 • Je hebt een rijbewijs (B) of bent bereid dit te halen.
 • Je werkt graag buiten.
 • Je kent en respecteert de te volgen procedures en veiligheidsvoorschriften. Je past ze toe in alle situaties en durft ook anderen op onveilig gedrag wijzen.
 • Je doet een extra inspanning wanneer dit vereist is.
 • Jouw collega’s kunnen steeds op jou rekenen. Je helpt andere teamleden waar nodig en respecteert de onderlinge afspraken.
 • Je werkt nauwkeurig en ordelijk en controleert dat je werk juist en volledig is.
 • Je laat de zaken vooruitgaan en onderneemt zelf actie om dringende problemen op te lossen.
 • Een boeiende en afwisselende job
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis reizen met de trein in de Benelux

Solliciteer online > cv-screening > telefoongesprek > Wij nemen contact met je op >selectiegesprek > medisch onderzoek > Welkom bij Infrabel!

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Je werkt bij onze directie “Asset Management”. De 6.600 medewerkers van Asset Management staan dag in dag uit in voor de controle,  het onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur: de sporen, de seinen, de bovenleiding,… . Zij ontwerpen, maken, onderhouden en herstellen ook belangrijke spooronderdelen en -toebehoren, zoals wissels.

Het Belgisch spoornet is verdeeld in 5 area’s. De area North-East heeft als werkgebied de provincies Antwerpen, Limburg en een groot deel van Vlaams-Brabant. Je komt terecht in de volgende werkzetel: Aarschot.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Liesbeth Carton
Over de selectieprocedure

Liesbeth Carton

02/525.39.89
liesbeth.carton@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (808,9 kB)