Word jij Bestuurder technische werktreinen (Gent-St-Pieters - Brugge) bij Infrabel?

Elke dag rijden er meer dan 4.000 treinen op ons spoornet. Enkel dankzij goed onderhouden sporen kunnen treinen veilig en vlot op hun bestemming geraken. Als bestuurder technische werktreinen sta je in voor het onderhoud van de spoorinfrastructuur (bovenleidingen en sporen).

 • Je bestuurt werktreinen en voertuigen op het spoor die instaan voor het onderhoud van de infrastructuur, zowel van de bovenleidingen als de sporen. Elke technische specialisatie beschikt over haar eigen specifiek uitgeruste onderhoudsvoertuigen.
 • Daarnaast sta je ook in voor de bediening van de specifieke werktuigen van deze onderhoudsvoertuigen.
 • Je werkt ook zelf actief mee aan het onderhoud van de bovenleidingen en de sporen. Je helpt de collega’s waar nodig en steekt de handen mee uit de mouwen.
 • Je zorgt voor het dagelijks onderhoud van en de nodige herstellingen aan deze voertuigen en hun uitrustingen.
 • Je schoolt je op regelmatige basis bij over de regelgeving die van toepassing is op de besturing en bediening van deze krachtvoertuigen en bijhorende werktuigen.

Je bent bereid te werken in een flexibel uurregime, waarbij je zowel in de week als in het weekend kan ingeschakeld worden.  Je dienstregeling hangt af van de uit te voeren taken. Bij het onderhoud van de spoorinfrastructuur werk je zowel overdag als ‘s nachts. Bij het onderhoud van de machine of indien je een opleiding hebt, gaat het om dagdienst. 

De kandidaten mogen de werkzetel waar zij zijn aangeworven of waarvoor zij zijn aangeduid gedurende 5 jaar op vrijwillige basis niet verlaten behalve in geval van een graadbevordering die ook een verandering van rang inhoudt. De periode van 5 jaar kan worden verminderd met het akkoord van de directie waar de kandidaat wordt benuttigd.

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs van het algemeen of technisch secundair onderwijs. Of een getuigschrift van het 6de jaar van het beroepssecundair onderwijs.
 • Of een bewijsstuk of attest van slagen, afgeleverd door het secundair onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van ten minste 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met één van de hierboven vermelde getuigschriften.
 • Je hebt interesse in de boeiende wereld van de spoorwegtechniek.
 • Je maakt je de veiligheidsvoorschriften eigen en je past deze in alle situaties toe. Ook durf je anderen op onveilig gedrag wijzen.
 • Je bent een doorzetter en je doet een extra inspanning wanneer dit gevraagd wordt.
 • Je respecteert de regels en je houdt steeds rekening met de te volgen procedures.
 • Je bent leergierig en gaat actief op zoek naar informatie door o.a vragen te stellen, eventueel aan meer ervaren collega’s.
 • Je collega’s kunnen steeds op je rekenen. Je helpt andere teamleden waar nodig en respecteert de onderlinge afspraken.
 • Je werkt nauwkeurig en ordelijk en controleert dat je werk juist en volledig is.
 • Je laat de zaken vooruitgaan en neemt uit eigen beweging de nodige acties om acute problemen op te lossen.
 • Je bent bereid om nacht- of weekendwerk te presteren, wanneer nodig.
 • Specialiteit bovenleidingen: je hebt geen hoogtevrees
 • Je beschikt over een rijbewijs (B) of bent bereid dit te halen.

 • Een boeiende en afwisselende job in een hoogtechnologische sector, bij een stabiel bedrijf
 • Een aangename werksfeer
 • Brede waaier aan opleidings- en ontwikkelingskansen
 • Diverse doorgroeimogelijkheden
 • Aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Goede balans tussen werk- en privéleven

Ben je geïnteresseerd? Solliciteer dan online. Als je profiel aansluit bij de functiebeschrijving, word je uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dat gesprek beoordelen we je ervaring, motivatie en technische competenties. Is er een match tussen jou en de job? Dan volgt er een medisch onderzoek. Als ook dat goed verloopt en als alle administratieve documenten in orde zijn, kunnen we je verwelkomen als nieuwe collega. 

Infrabel is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de vernieuwing van de spoorweginfrastructuur in België. Daarnaast regelen we ook 24/24 en 7/7 het treinverkeer.

Als bestuurder technische werktreinen kom jij terecht bij onze directie “Asset Management”. De 6.600 medewerkers van Asset Management staan dag in dag uit in voor de controle,  het onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur: de sporen, de seinen, de bovenleiding,… . Zij ontwerpen, maken, onderhouden en herstellen ook belangrijke spooronderdelen en -toebehoren, zoals wissels. Het Belgische spoornet is ingedeeld in 5 area’s. Je komt terecht in de area North-West, die als werkgebied de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen heeft en ook een klein gedeelte van Vlaams Brabant.

De Area North-West heeft verschillende gebouwen en werkplaatsen. Momenteel zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers voor de werkzetel te Gent.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Lara Jacobs
Over de selectieprocedure

Lara Jacobs

+3225253915
lara.jacobs@hr-rail.be