Word jij Bankwerker-mecanicien bij Infrabel?

Dankzij een goed onderhouden spoorinfrastructuur kunnen de meer dan 4.000 treinen die dagelijks op ons spoornet rijden, vlot en in alle veiligheid op hun bestemming geraken.  Wil jij deel uitmaken van onze teams die verantwoordelijk zijn voor het regelen, aanpassen, onderhouden en herstellen van wissels, seinen, overwegen, spoordetectiesystemen,…? Dan ben jij het technisch talent dat we zoeken.

Als Bankwerker in mechanica specialiteit infrastructuur ga je het volgende doen:

 • Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen van de spoorweginfrastructuur.
 • Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen van de gebouwen.
 • Monteren en in stand houden van de mechanische, pneumatische en hydraulische installaties van de werkplaatsen of mechanisch gereedschap.
 • Het uitvoeren van deze werkzaamheden vereist een meer uitgebreide kennis als deze die vereist wordt van de bedienden van het bankwerk.

Jobnews 886 H-HR/2018

Je bent in het bezit van een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs of van een getuigschrift van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs behaald in het studiegebied mechanica-elektriciteit.

Of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in het volgende domein:  bouwwerken en/of werken op werven (specialiteit “gebouwen en installaties”); monteren en in stand houden van mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen (specialiteit “Infrastructuur” en “Voertuigen en installaties”); non destructive testing (specialiteit “Ultrasoon infrastructuur”); plaatsen, onderhouden en herstellen van blusmiddelen (specialiteit “Brandpreventie”).

Of je hebt ten minste 2 jaar relevante ervaring in de hierboven vernoemde domeinen (Onder relevante ervaring wordt verstaan, het geheel van de kennis, het redeneervermogen, de vaardigheden, de houding verworven door de kandidaat zonder dat dit bewezen wordt door een attest of studiebewijs).

 • Je bent leergierig en gaat actief op zoek naar informatie door o.a. vragen te stellen, eventueel aan meer ervaren collega’s
 • Je collega’s kunnen steeds op je rekenen. Je helpt andere teamleden waar nodig en respecteert de onderlinge afspraken.
 • Je werkt nauwkeurig en ordelijk en je controleert dat je werk juist en volledig is.
 • Je respecteert de regels en je houdt steeds rekening met de te volgen procedures.
 • Je maakt je de veiligheidsvoorschriften eigen en je past deze in alle situaties toe. Ook wijzig je anderen op onveilig gedrag.
 • Je beschikt over een rijbewijs (B) of bent bereid dit te behalen.

Belangrijk: Om de medewerker toe te laten hun werkplek snel te bereiken, o.a. in geval van storingen, en een goede balans tussen werk en privé te vinden, wordt voorrang gegeven aan kandidaten die wonen in de gemeenten opgenomen in de lijst in bijlage.

 • Een boeiende en afwisselende job
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis reizen met de trein in de Benelux

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprek > medisch onderzoek > Welkom bij Infrabel!

De inschrijvingen zullen afgesloten worden op het moment dat het vooropgestelde quota bereikt is.

Infrabel is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de vernieuwing van de spoorweginfrastructuur in België. Daarnaast regelen we ook 24/24 en 7/7 het treinverkeer.

Je werkt bij onze directie “Asset Management”. De 6.600 medewerkers van Asset Management staan dag in dag uit in voor de controle,  het onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur: de sporen, de seinen, de bovenleiding… . Zij ontwerpen, maken, onderhouden en herstellen ook belangrijke spooronderdelen en -toebehoren, zoals wissels.

Het Belgische spoornet is ingedeeld in 5 areas. Je komt terecht in area Center, het werkgebied komt grotendeels overeen met de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Rimke Debeuf
Over de selectieprocedure

Rimke Debeuf

+3225254407
rimke.debeuf@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (624,7 kB)