Word jij Tunnel Maintenance Manager bij Infrabel?

Als "Ingenieur Speciale Technieken” ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de technische installaties - rook- en warmteafvoer (RWA), ventilatie en airconditioning (HVAC), brandbestrijding, intrusiedetectie en automatisering en monitoringtools - van de tunnels, inclusief de Noord-Zuidverbinding, en van de gebouwen.

Dit omvat de volgende activiteiten:

 • Je legt regelmatig contact met de stakeholders van Infrabel en met de operatoren en beheerders van de verschillende controlesites.
 • Je geeft leiding aan een team 7 technische medewerkers.
 • Je bewaakt dagelijks de status van de installaties op afstand via de monitoringconsoles en inspecteert regelmatig de installaties ter plaatse met je medewerkers.
 • Je organiseert regelmatig opvolgingsvergaderingen met de verantwoordelijken voor de verschillende tunneltechnologieën.
 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van communicatie-, evacuatie- en tunneltoegangsprocedures.
 •  Je onderzoekt de incidenten, bepaalt de oorzaken ervan en stelt corrigerende oplossingen voor.
 • Je stelt lastenboeken op evenals dossiers voor je management.
 • Je stelt voor ieder project een matrix op voor een onderhoudsinventaris van alle technische installaties.
 • Je beheert en controleert de toegekende budgetten.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van werken met eventuele externe bedrijven.
 • Je voert een preventief onderhoudsbeleid om de beschikbaarheid van apparatuur onder alle omstandigheden te waarborgen.
 • Je past het veiligheids-, kwaliteits- en milieubeleid van Infrabel toe.
 • Je vervult een adviserende rol bij het veilig exploiteren van de infrastructuur.

Jobnews 235 H-HR 2019.

 • Je hebt een masterdiploma als ingenieur met afstudeerrichting elektriciteit, elektromechanica, automatisering of beheer en technologie.
 • Relevante beroepservaring op het gebied van speciale technieken (HVAC, brandbestrijdingsmateriaal, intrusiepreventie, etc.) is een pluspunt.
 • Relevante ervaring in project- en werfbeheer en -opvolging en/of teambeheer is een pluspunt.
 • Je praat vlot Nederlands of Frans en je hebt een operationele (mondelinge en schriftelijke) kennis van de tweede landstaal.
 • Je communiceert, zowel op schriftelijk als op mondeling vlak, op een heldere, correcte en transparante manier waarbij je rekening houdt met je doelstellingen en doelpubliek.
 • Je bekijkt een situatie/probleem met een kritische blik, houdt rekening met verschillende factoren en komt tot logische conclusies op basis van feiten, analyses en ervaring.
 • Je focust je op wat belangrijk is en past je planning aan als er andere prioriteiten zijn.
 • Je onderneemt uit eigen beweging de nodige acties om een urgent probleem of crisissituatie op te lossen.
 • Een boeiende en veelzijdige job.
 • Binnen een stabiele onderneming die meebouwt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Tal van opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden: je bent zelf de ondernemer van je eigen loopbaan.
 • Veel flexibiliteit zodat je zelf de juiste work-lifebalans kan vinden.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met veel aanvullende voordelen.
 • Gratis met de trein reizen in België.

Solliciteer online > cv screening > wij nemen contact met je op > selectiegesprek > geneeskundig onderzoek > welkom bij Infrabel!

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Infrabel is een dynamisch overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot een duurzame mobiliteit ten bate van de sociale en economische ontwikkeling in België. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet heeft het als opdracht een competitieve en aan de huidige en toekomstige behoeften aangepaste infrastructuur ter beschikking te stellen van de spoorwegondernemingen. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.

Een van de drie directies van Infrabel, de directie Asset Management (I-AM), is zowel op centraal niveau (via de centrale diensten) als op het niveau van de area's (geografische afgebakende zones), verantwoordelijk voor het onderhoud en de vernieuwing van het spoorwegnet.

De Area Center herbergt belangrijke ondergrondse infrastructuren waarvan de exploitatie bijzondere veiligheidsmaatregelen vergt, zowel op gebeid van Safety als op gebied van Security. Als "Ingenieur Speciale Technieken" ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de technische installaties om deze veiligheid te garanderen en ervoor te zorgen dat kleine herstellingen worden uitgevoerd in deze tunnels en strategische technische gebouwen zoals de seinhuizen in Brussel-Noord en Brussel-Zuid.

Je werkzetel is Brussel.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Ann De Cock
Over de selectieprocedure

Ann De Cock

+3224325813
ann.decock@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (489,2 kB)