Word jij Supervisor maintenance cleaning - Directie Stations bij NMBS?

Als Supervisor Maintenance Cleaning organiseer je de schoonmaak van één of meerdere stations: je ziet erop toe dat alle betrokken aspecten zo goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd en samen een geoliede machine vormen: machinepark, producten, materieel, intern en/of extern personeel, veiligheid. 

Concreet zijn de verantwoordelijkheden:

 • Het detecteren en benoemen van de behoeften i.v.m. cleaning van de stations (publieke en niet-publieke delen);
 • De organisatie van, de verdeling van en het toezicht op de verschillende schoonmaakwerken (maandplanning opmaken, aanwezigheden opvolgen en het werk opvolgen en bijsturen waar nodig);
 • Organisatie en toezicht op de afvalverwerking, ongediertebestrijding, groenonderhoud graffitibestrijding;
 • De digitale voorbereiding en afhandeling van voorgaande items;
 • Incidentmanagement en opvolging van de aanvragen voor schoonmaak via het « ticketing » systeem;
 • De bevoorrading van het schoonmaakmateriaal verzekeren (prijsaanvragen, afroep op contract);
 • Risicoanalyses m.b.t. schoonmaak van stations en dienstgebouwen opstellen;
 • Erop toezien dat de veiligheidsmaatregelen worden gerespecteerd.

Aangezien de schoonmaakploegen werken van 6 uur ’s morgens tot 20 uur ‘s avonds dient de Supervisor Maintenance Cleaning ook eens vroeg en ook eens later aanwezig te zijn. De wettelijke werktijden per week worden gerespecteerd. Nu en dan een weekendprestatie is noodzakelijk zodat ook de schoonmaakkwaliteit in het weekend gewaarborgd wordt.

JN 319 H-HR/2019

 • Je beschikt over een professionele bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring) of van een bewijsstuk of attest van slagen van het onderwijs voor sociale promotie bekomen na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het hierboven vermelde diploma.

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, dien je in het bezit te zijn van een gelijkwaardigheidattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen).                                  

Technische competenties

 • Je hebt minstens 5 jaar relevante werkervaring
 • Je weet hoe je een team kan aansturen
 • Je bent Belg of bezit de nationaliteit van een EU-lidstaat
 • Je beschikt over een rijbewijs B
 • Kennis van de 2de landstaal
 • Kennis vereist van outlook, Word, Excel
 • Kennis van pH-waarden in de schoonmaaksector is een troef
 • Kennis van schoonmaakmateriaal
 • Kennis van de aanpak om risico’s te vermijden en PBM’s
 • Kennis van de elementaire regels van respect voor het milieu

Pluspunten

 • Je bent oplossings-en resultaatgericht
 • Je bent heel communicatief
 • Je bent een uitstekend planner en organisator
 • Aantoonbare ervaring in de schoonmaakwereld

Gedragscompetenties

 • Je gaat systematisch te werk in het analyseren van een probleem en maakt maximaal gebruik van beschikbare gegevens
 • Je handelt nauwgezet en correct binnen je domein van verantwoordelijkheden, met respect voor de procedures
 • Je past je handelen doelgericht aan in geval van wisselende taken en contacten
 • Je structureert en organiseert je werkzaamheden waarbij ook andere mensen betrokken zijn. Je houdt hierbij rekening met de te respecteren deadlines en de nodige uitvoeringstijd
 • Je werkt vlot in teamverband maar indien nodig ben je ook in staat om beslissingen te nemen, leiderschap te tonen en taken te delegeren
 • Je bent een motivator
 • Dankzij je goede communicatieve vaardigheden leg je vlot contact met de verschillende betrokkenen en maak je je goed verstaanbaar

Bij NMBS draag je elke dag je steentje bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, betaalbare mobiliteit voor iedereen. Een klantvriendelijk onthaal van de reiziger in onze stations maakt deel uit van de strategische prioriteiten van NMBS, jouw functie is hierin doorslaggevend. Wij bieden je een werkomgeving met vrijheid voor initiatief, opleidingen, flexibel werken, work-life balans, sociaal engagement met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.

 1. Interesse? Stel je online kandidaat via nmbs.be/jobs
 2. Indien je kandidatuur voldoet aan het gevraagde profiel nodigen we je uit om de geschiktheidstesten en persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. De directie behoudt zich van het recht om de kandidaturen te beperken tot de kandidaten waarvan het profiel het beste aansluit bij het gevraagde profiel
 3. Daarna volgt een jurygesprek waarin gepeild wordt naar je motivatie, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties
 4. Als je de kandidaat bent die we zoeken, dien je ons nog enkele administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, kopie van de geboorteakte enz…)
 5. Daarna ben je helemaal klaar voor je nieuwe werkdag

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. De opdracht van NMBS bestaat erin haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op bestemming te brengen. Daarnaast staat ze ook in voor het onderhoud en de vernieuwing van haar treinen en stelt ze alles in het werk om een klantvriendelijk onthaal aan te bieden in functioneel ingerichte stations. De uitdaging van NMBS bestaat erin om op korte termijn tot een modern en performant bedrijf te komen dat ‘goesting geeft’ aan haar klanten en medewerkers binnen een ondernemingscultuur die gebaseerd is op professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking.

Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations en stopplaatsen met de bijhorende parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca. 6.065 ha terreinen en 1600 gebouwen met een bruto oppervlakte van 1,7 miljoen m². De directie Stations telt ongeveer 1350 medewerkers en is georganiseerd volgens 3 Districten (Centrum, Noord en Zuid), met centrale coördinatie in Brussel. Jaarlijks wordt er ongeveer 110 miljoen euro geïnvesteerd in de stations en de stationsomgeving.

Ons succes zal in grote mate afhangen van onze medewerkers: de juiste mensen op de juiste plaats, gemotiveerd om mee het succesverhaal van de NMBS te schrijven.

Om dit te verwezenlijken is de directie Stations van NMBS op zoek naar een Supervisor Maintenance Cleaning voor de regio Antwerpen/Hasselt. De opdracht bestaat erin de schoonmaak van de stations en dienstgebouwen van de NMBS te verzekeren. Jouw klanten zijn niet alleen de reizigers in het station, maar ook het personeel van de NMBS-groep en tal van belanghebbenden die actief zijn in de stations (politie, Security, shops, …).

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Evelien Baetens
Over de selectieprocedure

Evelien Baetens

+3225252302
evelien.baetens@hr-rail.be
Dirk Mussche
Over de inhoud van de job

Dirk Mussche

+3292412010
dirk.mussche@b-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (438,2 kB)