Word jij Supervisor Investment Technical Gent - Directie Stations bij NMBS?

Binnen het domein technieken sta je de executive officer bij met opvolgen van de uitvoering van een project volgens de afspraken wat concept, kwaliteit, planning en budget betreft. Je treedt op als het dagelijks aanspreekpunt voor de aannemer bij uitvoeringsproblemen.

Concreet zijn de verantwoordelijkheden:

 • Zich eigen maken van het ontwerpdossier van het project om de uitvoeringsfase optimaal te kunnen opvolgen.
 • Toezicht op de werken, rekening houdende met scope, kwaliteit, planning, budget en mogelijke risico’s om een project af te leveren dat voldoet aan de eisen van de klant.
 • Nazien of de uitvoeringsplannen correct opgevolgd worden.
 • De uitvoering efficiënt, correct en binnen timing en budget laten uitvoeren.
 • Organiseren van en deelnemen aan werfvergaderingen en overlegmomenten om op periodieke en cruciale momenten.
 • Nazicht op de verbruikte hoeveelheden in functie van de vorderingsstaten.
 • Coördineren van de verschillende operaties en ze opvolgen, in samenwerking met interne en externe partners.
 • Onderhandelen, opvolgen, analyseren en evalueren van bijkomende, wijzigende en aanvullende werken en hierover de executive officer adviseren.
 • Rechtstreeks rapporteren aan de executive officer (leidend ambtenaar).
 • Strikt de normen en de reglementeringen respecteren en ervoor zorgen dat je op de hoogte bent van eventuele aanpassingen binnen deze reglementeringen.
 • Verzekeren van de nazorg: je zorgt ervoor dat de aannemer de opmerkingenlijst bij de voorlopige oplevering snel wegwerkt en dat hij een correct en volledig asbuiltdossier aflevert alsook een postinterventiedossier.

JN 54 H-HR/2019

 • Je beschikt over een professionele bachelor diploma (of gelijkwaardig door ervaring) in het studiegebied: industriële wetenschappen en technologie – opleiding elektronica, elektromechanica, klimatisatie, energietechnologie.

Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, dien je in het bezit te zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) om deel te kunnen nemen aan de selectie.

Technische competenties

 • Je hebt minimum een basiskennis in enkele van de volgende  technieken: algemene elektrische installaties, verlichting, roltrappen – liften, schuifdeuren, HVAC- installaties
 • Je hebt een goed praktisch inzicht
 • Je kan vlot technische plannen lezen
 • Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint);
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs (min. type B).

Pluspunten

 • Je hebt al ervaring opgebouwd als toezichter op grote werven;
 • Je hebt kennis van Autocad;
 • Je hebt kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten;
 • Je bent in het bezit van een VCA diploma voor leidinggevenden of hebt noties van de wetgeving op de arbeidsveiligheid;

Gedragscompetenties

 • Je gaat systematisch te werk in het analyseren van een probleem, je maakt maximaal gebruik van de beschikbare gegevens en stelt hieruit een passende oplossing voor;
 • Je beschikt over een uitstekende luistervaardigheid en je bent heel communicatief. Je kunt duidelijk mondeling en schriftelijk boodschappen overbrengen die afgestemd zijn op je publiek;
 • Je past je handelen doelgericht aan in geval van wisselende taken, contacten en doelstellingen;
 • Je hebt een positieve werkhouding en legt een gestructureerde aanpak voor in functie van de te bereiken doelstellingen en met respect voor de gestelde deadlines;
 • Je bent resultaatgericht en je hebt zin voor initiatief. Je bent in staat verschillende projecten tegelijkertijd te beheren en op te volgen;
 • Je bent klantgericht, integer en handelt steeds in het belang van het bedrijf;
 • Je kunt zelfstandig werken, maar je werkt ook vlot in teamverband en houdt rekening met de wensen, ideeën en meningen van anderen.
 • Je bent leergierig en bereid spoorweggebonden reglementering te leren, om permanent opleiding te volgen en nieuwe programma’s aan te leren.

Bij NMBS draag je elke dag je steentje bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, betaalbare mobiliteit voor iedereen. De ontvangst van onze klanten in goed uitgeruste stations maakt deel uit van de strategische prioriteiten van NMBS, jouw functie is hierin doorslaggevend. Wij bieden je een werkomgeving met vrijheid voor initiatief, opleidingen, flexibel werken, work-life balans, sociaal engagement met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.

1.Interesse? Stel je online kandidaat via nmbs.be/jobs

2.Indien je kandidatuur voldoet aan het gevraagde profiel nodigen we je uit om de geschiktheidstesten en een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. De directie behoudt zich van het recht om het aantal kandidaturen te beperken tot de kandidaten waarvan het profiel het beste aansluit bij het gevraagde profiel.

3.Daarna volgt een jurygesprek waarin gepeild wordt naar je motivatie, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties.

4.Als je de kandidaat bent die we zoeken, volgt een medisch onderzoek.

5.Indien je medisch geschikt verklaard wordt, dien je ons nog enkele administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, enz.)

6.Daarna ben je helemaal klaar voor je eerste werkdag!

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. De opdracht van NMBS bestaat erin haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op bestemming te brengen. Daarnaast staat ze ook in voor het onderhoud en de vernieuwing van haar treinen en stelt ze alles in het werk om een klantvriendelijk onthaal aan te bieden in functioneel ingerichte stations. 

De uitdaging van NMBS bestaat erin om op korte termijn tot een modern en performant bedrijf te komen dat ‘goesting geeft’ aan haar klanten en medewerkers binnen een ondernemingscultuur die gebaseerd is op professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking. Ons succes zal in grote mate afhangen van onze medewerkers: de juiste mensen op de juiste plaats, gemotiveerd om mee het succesverhaal van de NMBS te schrijven.

Om dit te verwezenlijken is de directie Stations van NMBS op zoek naar een supervisor technical. De opdracht zal het opvolgen van de technische installaties inhouden bij bouwprojecten in de stations en dienstgebouwen van de NMBS

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Evelien Baetens
Over de selectieprocedure

Evelien Baetens

+3225252302
evelien.baetens@hr-rail.be
Dirk Mussche
Over de inhoud van de job

Dirk Mussche

+3292412010
dirk.mussche@b-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (597,7 kB)