Word jij Specialist Public Service Obligations bij NMBS?

Als specialist ‘Public Service Obligations’ volg je de materies die de openbare dienstverplichtingen van NMBS aanbelangen op. Hiervoor werk je intensief samen met de verschillende Directies en/of stafdiensten van NMBS.

In dat kader ben je onder meer verantwoordelijk voor:

 • Het opvolgen van de engagementen ten aanzien van de voogdijoverheid zoals vastgelegd in het beheerscontract.
 • Het voorbereiden van de onderhandelingen met de voogdijoverheid over het toekomstig beheerscontract teneinde het interne standpunt te bepalen.
 • Het optreden als SPOC voor de verschillende directies en/of stafdiensten door op regelmatige basis voorstellen af te toetsen met het oog op proactief behoeften te capteren en het draagvlak van beslissingen te vergroten.
 • Het organiseren van de interne opvolging en evaluatie van het beheerscontract aan de hand van een aantal prestatie indicatoren (KPI).
 • Het verzamelen en actueel houden, alsook antwoorden op vragen van tussenkomende partijen met betrekking tot het beheerscontract.
  • Het faciliteren van de naleving van de bepalingen van Verordening 1370/2007 door de verschillende Directies, onder meer door middel van het uitvoeren van financiële benchmarks en het opvolgen van de naleving van de Verordening.
 • Het ontwikkelen van de nodige expertise om te verhinderen dat activiteiten van derden het evenwicht van de openbare dienstverplichtingen van de NMBS in het gedrang brengen.
  • Het opzetten en onderhouden van goede formele en informele contacten zowel binnen als buiten de organisatie.
 • Het proactief opvolgen van relevante Belgische en Europese regelgeving, alsook het monitoren van evoluties op het vlak van marktordening in binnen- en buitenland.

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de Dienstchef ‘Domestic Market’.

Jobnews 685 H-HR 2018

 • Je beschikt over een masterdiploma en hebt minstens vijf jaar werkervaring in gelijkaardige context. Kennis van de spoorwegsector is een troef.
 • Je hebt een goede kennis van het Belgische institutionele landschap en beschikt over ervaring met de werking van de federale en/of regionale overheden.
 • Je bent analytisch ingesteld en geeft blijk van het kunnen ontwikkelen van een transversale visie die rekening houdt met de operationele werking van het bedrijf.
 • Je bent proactief en in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken. Je bent flexibel inzetbaar in diverse projecten.
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.
 • Je hebt een goede kennis van de tweede landstaal en van het Engels.
 • Je kunt goed overweg met moderne communicatietools.

Wij bieden je een boeiende job boordevol uitdagingen waarin je jezelf kan ontplooien. Een aangename werkomgeving die ruimte laat voor persoonlijk initiatief en ontwikkeling. Een loonpakket dat in verhouding staat tot het niveau van je functie.

 1. Schrijf je in via onze website nmbs.be/jobs
 2. Na een gunstige preselectie op basis van CV en motivatiebrief word je uitgenodigd om deel te nemen aan (niet-eliminerende) geschiktheidstesten en bezorgen we je een online persoonlijkheidsvragenlijst via mail.
 3. Ten slotte word je uitgenodigd voor een selectiegesprek, waarin gepeild wordt naar jouw motivatie en je interesse in de functie en de onderneming, jouw kennis, en de vereiste competenties verbonden aan de functie.

In het licht van de nakende liberalisering van het binnenlands reizigersvervoer per spoor dient NMBS haar toekomstige strategische positionering en rol verder te ontwikkelen. Als gevolg van het 4e spoorwegpakket zal het monopolie van NMBS om als enige in België binnenlandse passagierstreinen te doen rijden evolueren. Vanaf 2020 kunnen andere operatoren bij ons een ongesubsidieerde treinverbinding openen (open access) en vanaf 2023 zal de opdracht van openbare dienst opengesteld worden voor concurrentie.

Het voorbereiden, onderhandelen en opvolgen van de engagementen van de NMBS ten opzichte van de Belgische Staat en de federale overheid is thans ondergebracht bij de stafdienst Strategy, Legal & IT. Het is de dienst ‘Domestic Market’ die optreedt als enige aanspreekpunt voor de verschillende Directies en de interne opvolging van kwesties die de openbare dienstverplichtingen (beheerscontract) van NMBS aanbelangen organiseert. Daarnaast voert de dienst tevens economische analyses, benchmarks en deep-dives uit voor specifieke facetten van bedrijfsvoering.

Het bewaken van het evenwicht van de openbare dienst-verplichtingen en het monitoren van de evoluties op vlak van marktordening zal een belangrijk element zijn in het succes van NMBS. Om dit mee in goede banen te leiden is de dienst 'Domestic Market’ momenteel, op zoek naar een specialist ‘Management contract’. De werkzetel is in Brussel, vlakbij het station Brussel-Zuid.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

An Kemps
Over de selectieprocedure

An Kemps

+3225252553
an.kemps@hr-rail.be
Gerd Sels
Over de inhoud van de job

Gerd Sels

+3225283408
gerarda.sels@b-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (95,8 kB)