Word jij Operational Safety Expert (Area North-East) bij Infrabel?

Als Operational Safety Expert fungeer je als contactpersoon tussen de afdeling Operational Safety, Certification & Staffing en de Area I-AM North-East voor de uitrol en de opvolging van nieuwe veiligheidssystemen (Safety Fences, ATW-TX, ZKL), procedures en werkmethodes om de exploitatie- en de arbeidsveiligheid te verzekeren tijdens de uitvoering van onderhouds- en/of vernieuwingswerken op het spoornet.

 • Je werkt nauw samen met het terreinpersoneel (managers, ingenieurs, meestergasten, ...) om de uitrol van nieuwe systemen, procedures en veiligheidsmethodes bij de Area North-East (te helpen) uit te voeren en op te volgen. 
 • Je bent als ambassadeur van best practices op het vlak van arbeidsveiligheid en exploitatieveiligheid de referentie voor je medewerkers in de area.
  • Je moedigt het gebruik van nieuwe systemen, procedures en veiligheidsmethodes binnen de Area North-East aan.
  • Je brengt de mogelijke technische en/of organisatorische obstakels in kaart.
  • Je stelt oplossingen voor om de problemen weg te werken.
 • Je ziet erop toe dat de nieuwe uitrustingen, procedures en veiligheidsmethodes op het terrein correct worden getest en helpt het personeel op het terrein bij de uitvoering ervan. Je zorgt er mee voor dat de industrialisering (nl. ontwikkeling op het gehele spoornet) van deze uitrusting, procedure of methode versneld plaatsvindt.
 • Je analyseert incidenten betreffende de arbeidsveiligheid en exploitatieveiligheid die zich hebben voorgedaan binnen de arrondissementen van de Area North-East. Je suggereert aan het team Training & Communication (afdeling I-AM 11) welke aspecten binnen de opleidingen en bijscholingen van de medewerkers van de Area aangepast moeten worden. Je biedt dus ondersteuning bij het ontwikkelen van de inhoud van de opleidings-/bijscholingsplannen.
 • Je geeft ad hoc-opleidingen aan het personeel van de Area North-East over de na te leven methodes, procedures en reglementeringen met betrekking tot de nieuwe veiligheidsuitrustingen.
 • Je ondersteunt de sensibiliseringsacties in het kader van de campagne « Safety culture » (het stimuleren van de veiligheidsreflexen bij de werknemers) bij de directie I-AM voor de Area North-East.
 • Je bent actief betrokken bij sensibiliseringsprojecten inzake arbeids- en exploitatieveiligheid.
 • Je rapporteert over de voortgang van je taken bij de Safety Tools & Methods Coordinator die instaat voor de coördinatie van de acties van 5 medewerkers Operational Safety Expert.
 • Je volgt de reglementering inzake arbeids- en exploitatieveiligheid.

Je voert een groot deel (50%) van je prestaties uit bij de eenheden van de Directie Asset Management van de Area I-AM North-East (Area en arrondissementen). 

Jobnews 610 H-HR/2018

 • Je beschikt over een masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 10 jaar ervaring.
  • Op het vlak van Security/Arbeidsveiligheid en/of exploitatieveiligheid.
  • Op het terrein, in de uitvoering van operationele veiligheidsmaatregelen in het kader van de uitvoering van werken (buiten Infrabel of binnen een technische specialiteit van Infrabel).
 • Ervaring met projectbeheer en het coördineren van de verschillende stakeholders en de werken op het spoornet is een troef.
 • Je beschikt bij voorkeur over een rijbewijs B.
 • Kennis van de geldende reglementering betreffende de exploitatieveiligheid is een meerwaarde.
 • Kennis van de geldende reglementering betreffende de arbeidsveiligheid is een pluspunt.
 • Je  hebt een goede kennis van de courante bureauticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint).
 • Je hebt een perfecte (mondelinge en schriftelijke) kennis van het Nederlands en een passieve kennis van de tweede landstaal (FR).
 • Je hebt steeds oog voor de veiligheid, je beschikt over een goed analyseervermogen, je bent communicatief en kan goed samenwerken.
 • Je gaat overtuigend om met de verschillende actoren.
 • Je weet je werk te organiseren en goed op te volgen. 
 • Een boeiende job, waarbij je nauw contact hebt met het terrein en te maken krijgt met aspecten in verband met prioriteit nr. 1 van Infrabel.
 • Een gevarieerde functie in een hoogtechnologische sector met werkzekere toekomstperspectieven!
 • Mogelijkheid om opleidingen op maat te volgen en door te groeien binnen de onderneming.
 • Een aantrekkelijk salaris met extralegale voordelen.
 • Een gezonde work-lifebalans.

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprek > Medisch onderzoek > Welkom bij Infrabel!

Infrabel is de beheerder van de Belgische spoorinfrastructuur. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet is het haar opdracht om spoorwegondernemingen te voorzien van een concurrerende infrastructuur die aangepast is aan de behoeften van vandaag en morgen. Veiligheid en stiptheid zijn daarbij van fundamenteel belang.

De Directie Asset Management ontwerpt, onderhoudt en vernieuwt de installaties van de spoorinfrastructuur. Binnen deze directie biedt de dienst Operations & Methods de medewerkers op het terrein bepaalde diensten aan (voor de operationele support en continue verbetering van de werkmethodes) om hen te ondersteunen bij het onderhoud en de vernieuwing van de installaties.

Operational Safety, Certification & Staffing (I-AM 11) heeft als taak het door de onderneming goedgekeurde beleid inzake arbeids- en exploitatieveiligheid om te zetten in de praktijk. Als Safety Partner stimuleer je een lerende organisatie door best practices inzake veiligheid te hanteren, incidenten in kaart te brengen, proactieve oplossingen voor te stellen en een top-down/bottom-up communicatie te verzekeren.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Stéphane Michaux
Over de inhoud van de job

Stéphane Michaux

+3265584780
stephane.michaux@infrabel.be
Laura Van Camp
Over de inhoud van de job

Laura Van Camp

+3224322172
laura.vancamp@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (331,9 kB)