Word jij Legal Rail Regulatory Manager bij NMBS?

De dienst Legal Affairs behandelt alle juridische vragen en problemen waarmee NMBS geconfronteerd wordt of kan worden in het kader van haar activiteiten en strategische keuzes. Ze werkt hiervoor nauw samen met de operationele directies en de andere stafdiensten. De dienst Legal Affairs is ondergebracht bij de stafdienst Strategy, Legal & IT.

Als Legal Rail Regulatory Manager heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Aansturen van het team Rail Regulatory dat de hierna vermelde activiteiten omvat;
 • Voorbereiding, opvolging en analyse van relevante spoorgerelateerde  regelgeving (m.i.v. beheerscontract, relatie infrastructuurbeheerder, passagiersrechten, exploitatieveiligheid, interoperabiliteit, e.d.m.);
 • Proactief nodige initiatieven voorstellen om mee de strategie te bepalen en de belangen van de NMBS te behartigen en te optimaliseren, o.m. in het licht vande nakende liberalisering van het binnenlands reizigersvervoer per spoor;
 • Belangen van de NMBS verdedigen ten aanzien van externe stakeholders (infrastructuurbeheerder, regulator, wetgevende instanties op nationaal en Europees niveau, kabinetten, FOD, …);
 • Juridisch advies verlenen aan interne klanten, onder andere met het oog op de positionering van de NMBS in een geliberaliseerde omgeving;
 • Nauwe ondersteuning van, samenwerking en afstemming met de diensten Corporate Strategy & Domestic Market en Public Affairs, en met de betrokken operationele directies;
 • Voorzien in een transversale communicatie binnenin Legal Affairs conform de interne processen, o.m. via de Legal business partners;
 • Samen met het managementteam van Legal Affairs, de dienst verder strategisch ontwikkelen tot een innovatieve en bevoorrechte Legal business partner.

Je rapporteert rechtstreeks aan de General Counsel van NMBS.

JN 560 H-HR/2019

 • Je beschikt over een masterdiploma in de rechten met minstens 6 jaar ervaring in de juridische sector in hogervermelde materies;
 • Je beschikt over een masterdiploma in de rechten met minstens 6 jaar ervaring in de juridische sector in hogervermelde materies;
 • Je kan een relevante juridische ervaring voorleggen in netwerkindustrieën en/of in relevante publieke stakeholders, een kennis van spoor gerelateerde wetgeving is een meerwaarde;
 • Je hebt een goede kennis van het Belgische en Europese institutionele landschap;
 • Je bent een excellente teamplayer die samen met het team tot performante werkprocessen kan komen;
 • Je haalt het beste uit je medewerkers;
 • Je kan snel juridische vraagstukken begrijpen, analyseren en een voorstel formuleren;
 • Je hebt ervaring met contacten en onderhandelen met publieke stakeholders;
 • Je hebt een heldere kijk op de maatschappelijke, politieke, economische en sociale context waarin een overheidsbedrijf als NMBS haar doelstellingen moet realiseren;
 • Je heb een zeer goede kennis van de tweede landstaal die toelaat om leiding te geven en efficiënt te communiceren (zowel mondeling als schriftelijk) in beide landstalen + een goede kennis van het Engels.
 • Als Legal Rail Regulatory Manager, beschik je tevens over volgende gedragscompetenties:
 • Je erkent jezelf in de bedrijfwaarden en je bent integer en loyaal ten aanzien van de onderneming en handelt steeds ondernemingsbewust;
 • Je draagt klantgerichtheid hoog in het vaandel en streeft naar een kwaliteitsvolle en stipte dienstverlening aan de interne klant in functie van diens noden;
 • Je hebt een kritische geest, kan strategisch denken en de nodige strategische analyses en aanbevelingen formuleren, met oog voor de meetbare risico’s en gevolgen ervan, en kan deze duidelijk presenteren en verdedigen (door middel van kennis en logische argumentatie);
 • Je hebt het nodige professionalisme en de diplomatische aanleg om goede contacten op te zetten, te onderhouden en onderhandelingen te voeren met de interne klanten en stakeholders van de onderneming;
 • Je bent pragmatisch en flexibel en kan omgaan met verandering en “out of the box” denken;
 • Je hebt zin voor initiatief en bent resultaatgericht.
 • Bij NMBS draag je elke dag je steentje bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, betaalbare mobiliteit voor iedereen
 • Een interessante functie waarin het nemen van initiatieven en verantwoordelijkheden noodzakelijk is.
 • Training en doorlopende ondersteuning om te helpen jouw talenten te ontwikkelen.
 • Een contract van onbepaalde duur met een aantrekkelijk salarispakket en andere voordelen
 1. Schrijf je in via onze site www.nmbs.be/jobs 
 2. Als je CV en motivatiebrief aan het profiel beantwoorden, zal je telefonisch gecontacteerd worden om je taalkennis van de tweede landstaal te testen. Indien je taalkennis voldoende is, zal je via mail een persoonlijkheidsvragenlijst ontvangen ter voorbereiding op het gesprek.
 3. Gesprek: je zal uitgenodigd worden voor een individueel gesprek waarin je competenties met betrekking tot de functie geëvalueerd worden en je motivatie voor de onderneming en de functie nagegaan wordt. Een praktische test is onderdeel van het gesprek.
 4. Documenten: als je geselecteerd wordt, dien je ons enkel nog de nodige administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, enz.).
 5. Klaar voor je eerste werkdag.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal.

Onze ambitie is om op korte termijn de evidente keuze inzake mobiliteit te worden. Om dit te verwezenlijken is er in onze organisatie een heuse cultuurverandering in gang gezet. Professionaliteit, respect, samenwerken en ondernemen zijn de vier waarden van ons bedrijf die de rode draad vormen van al onze acties.

Onze medewerkers zijn gemotiveerd om deze uitdagingen aan te gaan en mee te bouwen aan het succes van de NMBS.

Ook goesting in deze uitdaging?

We zijn op zoek naar een Legal Rail Regulatory Manager die onze dienst Legal Affairs wil versterken.

Een mooie opportuniteit om actief mee te werken aan de vernieuwingen binnen NMBS.

De werkzetel is in Brussel, vlakbij het station Brussel-Zuid

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

An Kemps
Over de selectieprocedure

An Kemps

+3225252553
an.kemps@hr-rail.be
Marie Wirtgen
Over de inhoud van de job

Marie Wirtgen

+3225252447
marie.wirtgen@b-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (889,4 kB)