Word jij Category Manager Strategic Consulting bij Infrabel?

Als Category Manager Strategic Consulting ben je binnen de afdeling Purchasing verantwoordelijk voor de aankoop van de “Strategic Consulting”-diensten (i.e. “time & means” consultancy en temporary workforce) voor alle entiteiten van Infrabel. Je bent in het bijzonder verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:

 • Je onderhoudt een netwerk van interne klanten bij diverse directies van Infrabel, opdat je voortdurend op de hoogte bent van de ontwikkelingen van hun activiteiten en dus ook van hun behoeften op het vlak van consultancy.
 • Je bepaalt de meest geschikte aankoopstrategie in functie van de behoeften van de onderneming en de opdracht.
 • Je verkent de markt, ontwikkelt een netwerk van leveranciers en brengt de samenwerkingsopportuniteiten in kaart.
 • Je onderhandelt met de leveranciers voor een optimale verhouding prijs-kwaliteit en om de belangen van Infrabel zo goed mogelijk te verdedigen.
 • Je organiseert de gunning van overheidsopdrachten.
 • Je volgt de uitvoering van de overeenkomsten op en ziet erop toe dat aan de eindklant de nodige consultancydiensten worden geleverd, binnen de vastgelegde termijnen en volgens het gewenste kwaliteitsniveau.
 • Je ziet erop toe dat de regels inzake de overheidsopdrachten, de interne procedures en best practices inzake CSR  voor de dossiers die jij beheert, correct worden nageleefd.
 • Je detecteert de mogelijkheden voor de verbetering van de aankoopprocessen met de hulp van interne klanten en specialisten en je voert die uit.
 • Je coördineeert de activiteiten van een team van 2 tot 5 aankopers en staat in voor de nodige begeleiding.
 • Je legt mee de KPI’s vast om de aankoopactiviteiten te monitoren.
 • Je rapporteert aan de Purchasing Manager.

Jobnews 477 h HR 2019.

Houder van een master in een economische richting of equivalent.

 • Je hebt aankoopervaring op het vlak van consultancyprojecten in tal van domeinen (HR, communicatie, strategie, ICT, ...). ( > 5 jaar)
 • Plannen en organiseren is je tweede natuur!
 • Woorden als aankoopstrategie, sourcing, kick-off meeting, overheidsopdrachten en KPI zijn voor jou alledaagse begrippen.
 • Je hebt een goed analytisch vermogen, je bent overtuigend en zeer communicatief!
 • Je bent Nederlandstalig en je hebt voldoende kennis van het Frans en Engels om een gesprek te voeren met je medewerkers, leveranciers en interne klanten.
 • Een boeiende en veelzijdige job
 • in een stabiele onderneming die de weg naar een duurzame mobiliteit helpt effenen, op één lijn met de samenleving.
 • Je bent verantwoordelijk voor dossiers die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van de activiteiten van Infrabel.
 • Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je bent ondernemer van je eigen loopbaan.
 • Veel flexibiliteit zodat je een gezonde work-lifebalans vindt.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis met de trein reizen in de België.

Solliciteer online > cv-screening >  We nemen contact met je op > Aanwervingsgesprek > Welkom bij Infrabel!

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Infrabel is een dynamisch en autonoom overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot een duurzame mobiliteit ten voordele van de economische en sociale ontwikkeling van België. Als exploitant van de Belgische spoorinfrastructuur wil Infrabel de spooroperatoren een competitieve infrastructuur aanbieden die aangepast is aan de huidige en toekomstige vraag. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.

Binnen Infrabel is de dienst Procurement belast met de opdrachten van leveringen en diensten voor Infrabel en ook gedeeltelijk voor TUC Rail. De dienst garandeert professionele opdrachten van een onberispelijke kwaliteit in het domein van overheidsbedrijven.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Ann De Cock
Over de selectieprocedure

Ann De Cock

+3224325813
ann.decock@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (626,9 kB)