Word jij Adviseur Chemie bij Infrabel?

Als Adviseur Chemie (gespecialiseerd in verf, corrosie, lijmen, antigraffiti) werk je bij het Laboratorium Materiaalkunde van Infrabel.

Je hebt de volgende verantwoordelijkheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren, superviseren en valideren van laboproeven.
 • Binnen het labo bepaal je samen met een ervaren medewerker de uit te voeren proeven in het kader van de kwalificatie van nieuwe verfproducten en de keuring van leveringen.
 • Samen met de technische dienst ben je verantwoordelijk voor het kwalificeren van nieuwe verfleveranciers.
 • Je ondersteunt de studiebureaus bij het opstellen van de technische specificaties van verfsystemen en hun gebruik op het terrein.
 • In geval van problemen op het terrein stel je je expertise ter beschikking van je klanten. Daarvoor volg je de nieuwe ontwikkelingen op binnen de sector, doe je het nodige opzoekwerk, volg je relevante opleidingen en breid je je praktische terreinkennis uit.
 • Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe proefmethodes en voor de aankoop van bijhorende toestellen.

Je werkzetel bevindt zich vlakbij het station van Schaarbeek in ons eigen laboratorium (Materials Quality Center).  

Jobnews 639 H-HR 2019

 • Je hebt een Master in Scheikunde of Industrieel Ingenieur Scheikunde.
 • Je hebt minstens 2 jaar relevante ervaring in het domein van coating en corrosie.  
 • Je hebt aantoonbare kennis van scheikunde en hebt inzicht in monsternemingen voor fysisch-chemische analyses. Kennis van andere materialen is een troef.
 • Je moedertaal is het Nederlands of het Frans en je hebt (zowel mondeling als schriftelijk) een operationele kennis van de tweede landstaal.
 • Je hebt een goede kennis van de courante MS Office tools en je bent bereid om met andere IT-toepassingen te werken.
 • Je kan zelfstandig werken en hebt respect voor deadlines die zowel door het management als door jezelf worden opgelegd.
 • Je communiceert duidelijk en vlot met je contactpersonen.
 • Je hebt aandacht voor de behoeften, vragen en klachten van je klanten en je stemt je acties hierop af.

Je neemt een uiterst integere werkhouding aan.

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein in België.

Solliciteer online > CV screening > Wij nemen contact met je op > Selectiegesprekken > Welkom bij Infrabel!

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Infrabel is verantwoordelijk voor de bouw, het onderhoud en de vernieuwing van de volledige spoorweginfrastructuur in België; dat zijn 3.600 km spoorlijnen, 5.905 km elektrische bovenleiding en ook 11.769 kunstwerken (bruggen en tunnels). Daarnaast regelen we ook 24/24 en 7/7 het treinverkeer. Samen met zo’n 11.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

 

De directie Asset Management is belast met het dagelijkse beheer van alle onderdelen van de spoorweginfrastructuur.

De afdeling Materials Quality Center is een competentiecentrum dat leveranciers en leveringen volgt, proeven uitvoert, nieuwe technologieën opvolgt en de toepassing ervan nagaat binnen de directie Asset Management.

De afdeling bestaat uit een labo van materiaalkunde (ongeveer 20 medewerkers) en een team Inspections (ongeveer 15 medewerkers).

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Klaartje Musch
Over de selectieprocedure

Klaartje Musch

+3224322129
klaartje.musch@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (803,1 kB)