Expert Train Data Analysis

Je belangrijkste taken als Expert Train Data Analysis zijn:

 • De analysebehoeGen identificeren en prioriteren om de voorbereiding van de met name correctieve onderhoudsinterventies te verbeteren.
 • Tools ontwikkelen, informatie verzamelen uit verschillende bronnen, verbanden leggen om de gegevensanalyse te verbeteren.
 • De gegevens zijn met name ahomstig van de telemetrie, incidenten op de lijn, onderzoeken door de depanneerders ... maar ook van de follow-up van eerdere onderhoudsprestaties aan dit materieel (SAP).
 • Met de teams van verantwoordelijken in de werkplaatsen en in de centrale diensten de gegevens exploiteren en een constante zoektocht naar nieuwe gegevens ontwikkelen om de informatie te verbeteren.
 • Relaties onderhouden met collega's van andere diensten en andere directies, nieuwe situaties en/of incidenten monitoren om de zoektocht naar gegevens te verbeteren, om er beter inzicht in te krijgen, erop te kunnen anticiperen, of die te beheren en tegelijkertijd de impact op de treinexploitatie tot een minimum te beperken.
 • Deelnemen aan discussies met de IT-teams om de vereiste databases en koppelingen te creëren.

2021_Jobnews_39509_H-HR_

Je hebt een van de volgende masterdiploma’s: industrieel ingenieur, burgerlijk ingenieur, beheersingenieur of master in management (Of je hebt gelijkwaardige ervaring in de exploitatie en analytische vertaling van multisourcedata)

EN je bent gepassioneerd door data-analyse, het combineren van verschillende gegevensbronnen en de interpretatie ervan

EN je hebt minstens vijf jaar ervaring in het ontwikkelen en gebruiken van gegevens om de operationele activiteiten beter te organiseren op een kwantitatieve en kwalitatieve basis.

Technische vaardigheden :

 • Je beheerst de Office 365-applicaties goed (Excel, Word, Access ...).
 • Je bent in staat meerdere gegevens uit verschillende bronnen te gebruiken om zo acties en rapporten ontwikkelen.
 • Je kunt de vereisten uitdenken en beschrijven (op vlak van IT, algoritmen ...) om de informatie te extraheren die nodig is om de eenheden te ondersteunen en tegemoet te komen aan hun behoeften.
 • Je hebt heel goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden in het Frans en het Nederlands.

Gedragscompetenties :

 • Je bent georganiseerd, precies en resultaatgericht;
 • Je hebt een analytische en synthetische geest (je behoudt het overzicht op de situatie om zo de prioriteiten te bepalen);
 • Je bent een teamspeler; en weet anderen mee te trekken in nieuwe initiatieven
 • Je bent klantgericht en proactief
 • Je bent gepassioneerd door datamanagement en je wilt dat meer aan bod laten komen in je job door processen te verbeteren, door beschikbare gegevens met elkaar te vergelijken en te benutten en zo de business te ondersteunen.
 • Je durG de oplossingen in twijfel te trekken.
 • Als statutair medewerker zal je verloond worden volgens de aangegeven referentiegraden
 • Als contractueel zal je verloond worden volgens het reward plan - klasse 6
 1. Solliciteer online en voeg jouw CV en motivatiebrief toe via de link.
 2. Indien je voldoet aan het gevraagde profiel, word je uitgenodigd voor een gesprek. In het gesprek wordt gepeild naar je motivatie, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties. Ter voorbereiding van dit gesprek zal je ook gevraagd worden om online een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen

De directie behoudt zich het recht voor om enkel de kandidaten te selecteren van wie het profiel het best aansluit bij het gevraagde profiel.

 

NMBS speelt in België een fundamentele rol op het vlak van duurzame mobiliteit.

Onze ambitie is om op korte termijn de evidente keuze inzake mobiliteit te worden voor onze klanten.

Om dit doel te bereiken, geven we onze klanten een centrale plaats in al onze processen. Die maatschappelijke diversiteit willen we weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

Een heuse cultuurverandering werd binnen ons bedrijf in gang gezet. Professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking zijn onze 4 kernwaarden die elk van onze acties beschrijven. Deze waarden vormen het DNA van de NMBS- medewerkers en combineren deskundigheid, moderniteit en verandering.

De directie Technics is belast met de aankoop, de modernisering en het onderhoud van het rollend materieel. Het is haar opdracht om de klanten veilig, bedrijfszeker, comfortabel en voldoende materieel ter beschikking te stellen dat aangepast is aan de operationele en commerciële behoeften om hen zo een kwalitatieve dienstverlening te bieden.

We zijn op zoek naar een Expert Train Data Analysis om het beheer van het NMBS-materieel te versterken, door aan de hand van beschikbare gegevens het (correctief en preventief) onderhoud te verbeteren, wat leidt tot een betere bedrijfszekerheid.

Hij wordt de analytische vertaler van de gegevens voor de directie. Dat doet hij door de expertise van de gegevens en algoritmes te koppelen aan de operationele expertise en door die informatie vervolgens correct te interpreteren.

Ook goesting in deze uitdaging?

Een mooie opportuniteit om actief mee te werken aan de vernieuwingen binnen NMBS. De werkzetel is in B russel, vlakbij het station Brussel-Zuid.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Vincent Alsteens
Over de inhoud van de job

Vincent Alsteens

+3225263050
vincent.alsteens@nmbs.be
Christof Dunon
Over de selectieprocedure

Christof Dunon

+3225263758
christof.dunon@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (1,2 MB)