Bachelor Technieker Spoorwerken

Heb je een passie voor techniek en mechanica? Dan is Infrabel misschien wel iets voor jou!

Als Bachelor Technieker Spoorwerken ben je mee verantwoordelijk voor de onderhouds- of vernieuwingswerken aan onze sporen:

 • Controleer en inspecteer je onze installaties (sporen, wissels, overwegen, …) en hun omgeving (taluds, bermen, …).
 • Meet, evalueer, stel je een diagnose van de staat van deze installaties en analyseer je specifieke technische problemen aan het spoor. Je analyse en diagnose laten ons toe mogelijke storingen te voorkomen.
 • Neem je actief deel aan onderhoudswerken en – interventies en controleer je de goede uitvoering.
 • Ben je medeverantwoordelijk voor de organisatie, de planning en de uitvoering van de onderhoudsinterventies (beheer van de ploeg, het gereedschap en de veiligheid).
 • Zie je toe op de naleving van de technische voorschriften en de veiligheidsmaatregelen.
 • Neem je deel aan de opmaak en de aanpassing van technische             controlefiches      en veiligheidsdocumenten en het bijwerken van databases (computertoepassingen).
 • Waak je over de uitvoering van de spoorvernieuwingswerken (door eigen personeel en/of door aannemers) en over de naleving van de (wettelijke en technische) voorschriften.

Je hebt vaste uren, maar je werkt ook regelmatig ’s nachts en in het weekend (gemiddeld 2 à 3 per maand).

Als Bachelor Technieker Spoorwerken, zowel in onderhoud als vernieuwing, geef je soms leiding aan een team en zal je vaak een coördinerende rol opnemen, daarom werk je samen met andere technische diensten binnen het bedrijf.

Onze technologieën leer je in geen enkele school. Daarom biedt Infrabel je een volledige opleiding aan waarin je wordt ondergedompeld in de wereld van de spoortechnieken.

Jobnews 39525 H HR 2021

Je hebt:

 • een bachelordiploma in architectuur, industriële wetenschappen en technologie of biotechniek
 • of je kan een bewijsstuk of een attest van slagen voorleggen dat werd afgeleverd door het technisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met het voormeld diploma (met volledig leerplan).

En:

 • Je hebt interesse in techniek of bouw.
  • Je hebt voldoende wiskundig inzicht om o.a. materiaalbehoeftes te kunnen berekenen en beperkte analyses te kunnen maken.
  • Je staat open voor digitale toepassingen.
  • Je beschikt over een rijbewijs B of bent bereid dit te behalen.
  • Je hebt een groot veiligheidsbewustzijn en leert graag bij.
  • Je collega’s kunnen steeds op je rekenen. Je communiceert hen duidelijk wat moet gebeuren.

Belangrijk: Om de medewerker toe te laten hun werkplek snel te bereiken, o.a. in geval van storingen, en een goede balans tussen werk en privé te vinden, wordt voorrang gegeven aan kandidaten die wonen in de gemeenten opgenomen in de lijst in bijlage.

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

 • Een boeiende en afwisselende job
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen
 • Een     aantrekkelijk     loonpakket     met     verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis reizen met de trein in de Benelux

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Technische test > Selectiegesprek > Medisch onderzoek > Welkom bij Infrabel!

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Als Bachelor Technieker Spoorwerken kom je terecht bij onze directie “Asset Management”. De 6.600 medewerkers van Asset Management staan dag in dag uit in voor de controle, het onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur: de sporen, de seinen,  de  bovenleiding, … Zij ontwerpen, maken, onderhouden en herstellen ook belangrijke spooronderdelen en -toebehoren, zoals wissels.

Het Belgische spoornet is ingedeeld in 5 areas. Je komt terecht in Area Center, het werkgebied komt grotendeels overeen met de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wij proberen rekening te houden met je woonplaats en de beschikbare functies.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Emanuela Argetta
Over de selectieprocedure

Emanuela Argetta

+3225253511
emanuela.argetta@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (212 kB)