verpleegkundige

GGC Hasselt is op zoek naar een verpleegkundige om het team en de adviserend arts te versterken voor de behandeling van de aanvragen tot terugbetaling van specifieke gezondheidszorgen. Het gaat zowel om aanvragen die onder de verplichte ziekteverzekering vallen als de aanvragen die onder de toepassing vallen van de aanvullende verzekering van het Sociaal Fonds.

 • Je analyseert en controleert de aanvragen voor medische toelatingen. Voor de aanvragen in het kader van de verplichte verzekering volg je de bestaande procedures, regels en termijnen bepaald door het RIZIV, voor aanvragen die onder het toepassingsgebied van het Sociaal Fonds vallen houd je je aan de interne regels;
 • Je identificeert, analyseert en signaleert noodzakelijke aanpassingen aan de gebruikte IT-applicaties bij veranderingen in de regelgeving/procedures en bij anomalieën;
 • Je bent het aanspreekpunt van de aangeslotenen en zorgverstrekkers binnen jouw domein en je geeft gepaste en professionele antwoorden op hun vragen.
 • Je bent verantwoordelijk voor een kwalitatieve behandeling en opvolging van de dossiers die aan jou zijn toegewezen.
 • Je werkt samen met je collega’s en de adviserend arts om een uniforme en efficiënte dienstverlening te garanderen.
 • Je voert een aantal noodzakelijke ondersteunende taken uit die bijdragen aan de continuïteit en het goed functioneren van de dienstverlening.
 • Je onderhoudt en werkt continu je kennis bij van de interne en externe reglementering/procedures en van de gebruikte IT-toepassingen binnen het domein om de kwaliteit van je dienstverlening te optimaliseren en een uniforme toepassing van de regelgeving te verzekeren

Jobnews 39545 H-HR-2021.

 • Je bent in het bezit van een professionele bachelor verpleegkunde.

Als je je diploma in het buitenland hebt behaald, moet je in het bezit zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door NARIC.

Technische competenties:

 • Je kan vlot werken met de MS Office toepassingen voornamelijk met Word en Excel;
 • Je beheerst perfect het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling;

 Plusplunten:

 • Ervaring en/of interesse in het domein van gezondheidszorgen.
 • Kennis van de regelgeving in de gezondheidszorg van het RIZIV

Gedragscompetenties:

 • Je bent leergierig en pikt snel nieuwe informatie op, zowel op gebied van de geldende procedures en/of regelgeving, als op het vlak van de gebruikte IT-toepassingen;
 • Je hebt aandacht voor de noden en wensen van de klanten en je komt er op een gepaste manier aan tegemoet;
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en werkt zelfstandig, zonder je collega’s uit het oog te verliezen;
 • Je gaat vertrouwelijk om met medische informatie en je past de deontologische regels correct toe;
 • Je staat open voor verandering, nieuwe informatie en andere meningen en je bent in staat je snel aan te passen;
 • Je werkt nauwkeurig en gestructureerd en kan goed overweg met het verwerken en verzamelen van gegevens om een probleem te kunnen oplossen.

HR Rail wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

 • Een contract van onbepaalde duur;
 • Een aantrekkelijk salaris met bijkomende voordelen (hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques);
 • Een treinabonnement op het volledige Belgische spoorwegnet;
 • Variabele werktijd;
 • Een interessante functie met mogelijkheden tot het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid;
 • De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en je kennis en competenties te verbreden.
 • Stel je online kandidaat op de website ‘www.de spoorwegenwervenaan.be.

Om toegang te krijgen tot de interne vacante post, dien je een account te creëren op de site met je persoonlijke e-mailadres en je te identificeren als interne medewerker.

De inschrijvingen worden afgesloten bij voldoende kandidaturen.

 • Na een positieve screening van je CV en motivatie zal je uitgenodigd worden om deel te nemen aan een reeks online niet-eliminerende selectietesten, waaronder een persoonlijkheidsvragenlijst en redeneertesten.

HR Rail behoudt zich het recht om het aantal kandidaten te limiteren tot de profielen die het beste overeenkomen met hetgeen gezocht wordt voor de job.

 • Hierna volgt een (online) gesprek, waarin we verder peilen naar je interesse voor de functie, je technische vaardigheden, je gedragscompetenties en ervaring.
 • Als je de kandidaat bent die we zoeken, dien je ons nog enkele documenten te bezorgen (je diploma, uittreksel uit het strafregister, ...).
 • Daarna ben je helemaal klaar voor je nieuwe job!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten. 

HR Rail, een naamloze vennootschap van publiek recht, is de HR-dienstverner en juridische werkgever van alle medewerkers van de Belgische spoorwegen.

Binnen HR Rail is de dienst Care4Rail verantwoordelijk voor het medisch-maatschappelijk beleid van de Belgische spoorwegen.

De Kas der geneeskundige verzorging (KGV) maakt deel uit van deze dienst en is de verzekeringsinstelling voor het statutair personeel, voor wat de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging betreft.

De gewestelijke geneeskundige centra’s (GGC) zijn het eerste aanspreekpunt voor de aangeslotenen en de zorgverstrekkers. Ze zijn verantwoordelijk voor de praktische toepassing van de regelgeving in de gezondheidszorg en behandelen de terugbetalingen aan de aangeslotenen, de verzekerbaarheidsdossiers en de toelatingen voor geneeskundige zorgen.

Je werkzetel is gevestigd in de buurt van het station Hasselt.

Zin om mee te bouwen aan de trein van morgen? De juiste medewerker voor de juiste spoorwegjob, dat is de taak van HR Rail. HR Rail is de juridische werkgever van het spoorwegpersoneel en ondersteunt het personeelsbeleid via een jarenlang uitgebouwde expertise.

Meer info

Vragen?

Sofie Van de Vijver
Over de selectieprocedure

Sofie Van de Vijver

+3225252327
Sofie.vandevijver@hr-rail.be
Soo Jin Wollants
Over de inhoud van de job

Soo Jin Wollants

+3211298023
soojin.wollants@hr-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (797,9 kB)