Werfleider - Executive Officer - technische installaties stations

Binnen het domein speciale technieken sta je in voor het aansturen en opvolgen van de uitvoering van een project en het werfteam om dit project te realiseren volgens de afspraken wat concept, kwaliteit, plannen en budget betreft. Hij/zij treedt op als leidend ambtenaar en aanspreekpunt voor de aannemer.

Concreet zijn de verantwoordelijken:

 • De eerste 6 jaar leid je een project van Antwerpen Centraal om de automatisatie/aansturing van een 800 tal technische installaties (liften, roltrappen, verlichting, HVAC, brandtechnische en diverse andere elektrische installaties).
 • Zich eigen maken van het ontwerpdossier van het project om de uitvoeringsfase optimaal te kunnen opvolgen.
 • De Project Leader en Design Manager bijstaan bij de aanbestedingsprocedure.
 • Leiding van en toezicht op de werken, rekening houdende met scope, kwaliteit, planning, budget en mogelijke risico’s om een project af te leveren dat voldoet aan de eisen van de klant.
 • Organiseren van het werfteam om ervoor te zorgen dat de uitvoering efficiënt, correct en binnen timing en budget uitgevoerd wordt.
 • Organiseren van en deelnemen aan werfvergaderingen en overlegmomenten om op periodieke en cruciale momenten (potentiële) problemen of valkuilen m.b.t. uitvoering te voorzien en op te lossen.
 • Input geven, opvolgen en bewaken van het budget tijdens de uitvoeringsfase van het project.
 • Onderhandelen, opvolgen, analyseren en evalueren van bijkomende, wijzigende en aanvullende werken.
 • Organiseren van een tussentijdse ingebruikname en de voorlopige oplevering om over te kunnen gaan tot een tijdige en correcte overdracht aan de klant.
 • Verzekeren van de nazorg.
 • Opdrachten met derden.
 • Betreft projecten met een aandeel NMBS waarbij de rol van aanbestedende overheid vervuld wordt door derden: bv. Infrabel, Tuc Rail, stad en of gemeente, projectontwikkelaar, de werkvennootschap, …

Jobnews 260 H-HR 2019.

 • Je beschikt over een masterdiploma burgerlijk of industrieel ingenieur in automatisatie, elektromechanica of elektronica. 
 • Indien je je diploma in het buitenland hebt behaald, dien je in het bezit te zijn van een gelijkwaardigheidsattest afgeleverd door de Vlaamse Overheid (NARIC-Vlaanderen) om deel te kunnen nemen aan de selectie.

Technische competenties

 • Je hebt kennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten.
 • Je hebt een goede kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Je hebt ervaring met het beheer van budgetten.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs (min. type B).

Pluspunten

 • Je hebt al ervaring opgebouwd in het beheer van technieken in gebouwen, PLC's voor aansturing van technische installaties. 
 • Je bent in het bezit van een VCA diploma voor leidinggevenden of hebt noties van de wetgeving op de arbeidsveiligheid.
 • Je hebt ervaring met het ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van technische installaties.
 • Je hebt kennis van autocad.
 • Je hebt ervaring met het opstellen van bestekken en meetstaten van technische installaties.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert problemen op een doorgronde en precieze manier, alvorens passende oplossingen voor te stellen.
 • Je kan leidinggeven (motiveren, delegeren…).
 • Je beschikt over een uitstekende luistervaardigheid en je bent heel communicatief. Je kunt duidelijk mondeling en schriftelijk boodschappen overbrengen die afgestemd zijn op je publiek.
 • Je past je handelen doelgericht aan in geval van wisselende taken, contacten en doelstellingen.
 • Je hebt een positieve werkhouding en legt een gestructureerde aanpak voor in functie van de te bereiken doelstellingen en met respect voor de gestelde deadlines.
 • Je bent resultaatgericht en je hebt zin voor initiatief. Je bent in staat een groot aantal projecten tegelijkertijd te beheren en op te volgen.
 • Je bent klantgericht, integer en handelt steeds in het belang van het bedrijf.
 • Je kunt zelfstandig werken, maar je werkt ook vlot in teamverband en houdt rekening met de wensen, ideeën en meningen van anderen.

Bij NMBS draag je elke dag je steentje bij aan een duurzame economie: minder files, minder luchtvervuiling, betaalbare mobiliteit voor iedereen. Een gezond financieel beheer van commerciële contracten maakt deel uit van de strategische prioriteiten van NMBS, jouw functie is hierin doorslaggevend. Wij bieden je een werkomgeving met vrijheid voor initiatief, opleidingen, flexibel werken, work-life balans, sociaal engagement met een aantrekkelijk salaris en extralegale voordelen.

 1. Interesse? Schrijf je in via onze site nmbs.be/jobs
 2. Indien je kandidatuur voldoet aan het gevraagde profiel nodigen we je uit om de geschiktheidstesten en een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. De directie behoudt zich van het recht om het aantal kandidaturen te beperken tot de kandidaten waarvan het profiel het beste aansluit bij het gevraagde profiel.
 3. Daarna volgt een (video)gesprek waarin gepeild wordt naar je motivatie, kennis, ervaring, vaardigheden en competenties.
 4. Als je de kandidaat bent die we zoeken, volgt een medisch onderzoek.
 5. Indien je medisch geschikt verklaard wordt, dien je ons nog enkele administratieve documenten te bezorgen (uittreksel uit het strafregister, ...).
 6. Daarna ben je helemaal klaar voor je eerste werkdag!

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS speelt in België een onmisbare rol op het vlak van duurzame mobiliteit en stelt haar klanten daarbij centraal. De opdracht van NMBS bestaat erin haar reizigers veilig, stipt en comfortabel per trein op bestemming te brengen. Daarnaast staat ze ook in voor het onderhoud en de vernieuwing van haar treinen en stelt ze alles in het werk om een klantvriendelijk onthaal aan te bieden in functioneel ingerichte stations. De uitdaging van NMBS bestaat erin om op korte termijn tot een modern en performant bedrijf te komen dat ‘goesting geeft’ aan haar klanten en medewerkers binnen een ondernemingscultuur die gebaseerd is op professionalisme, respect, ondernemerschap en samenwerking.

Binnen de NMBS treedt de directie Stations op als eigenaar en beheerder voor 550 stations en stopplaatsen met de bijhorende parkings en stationsomgevingen. Het gaat om ca. 6.065 ha terreinen en 1600 gebouwen met een bruto oppervlakte van 1,7 miljoen m². De directie Stations telt ongeveer 1350 medewerkers en is georganiseerd volgens 3 Districten (Centrum, Noord en Zuid), met centrale coördinatie in Brussel. Jaarlijks wordt er ongeveer 110 miljoen euro geïnvesteerd in de stations en de stationsomgeving.

Ons succes zal in grote mate afhangen van onze medewerkers: de juiste mensen op de juiste plaats, gemotiveerd om mee het succesverhaal van de NMBS te schrijven.

Om dit te verwezenlijken is de directie Stations van NMBS op zoek naar een werfleider technische installaties. De hoofdopdracht gedurende de eerste 5 jaar zal het opvolgen van de vernieuwing van de sturing van de technieken in het station van Antwerpen-Centraal zijn.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Evelien Baetens
Over de selectieprocedure

Evelien Baetens

+3225252302
evelien.baetens@hr-rail.be
Dirk Mussche
Over de inhoud van de job

Dirk Mussche

+3292412010
dirk.mussche@nmbs.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (823,6 kB)