Project Ingenieur Civil Engineering

Als Projectingenieur Kunstwerken beheer je projecten betreffende de het onderhoud en de vernieuwing van kunstwerken (bruggen, tunnels, …), alsook projecten ter vervanging van overwegen. Dit houdt onder andere volgende activiteiten in:

 • Je beheert een sector met een 250 tal kunstwerken waarbij je de inspectierapporten analyseert en de maatregelen vastlegt om deze kunstwerken duurzaam te herstellen of te vernieuwen.
 • Je analyseert bij elk project de omgevingssituatie zodat je ontwerp ook toekomstbestendig is op vlak van waterhuishouding, toegankelijkheid en nieuwe ontwikkelingen.
 • Je coördineert projecten van ontwerp tot uitvoering (studie, omgevingsvergunning, opstellen bestek, aanbesteding, uitvoering werken, indienstname, …) waarbij je voor de berekeningen ook beroep kan doen op de studiedienst CE van Infrabel.
 • Je prioriteert projecten binnen de toegekende budgetten.
 • Je leidt een ploeg van 2 à 3 ervaren werfleiders die de uitvoering van het project door een externe aannemer van kortbij opvolgen en hierbij aan jou rapporteren.
 • Als een team neem je de beslissingen op de werf inzake veiligheid, kwaliteit, planning en budget.
 • Je optimaliseert het projectbeheer voor de instandhouding van bruggen en tunnels in de Area.
 • Je bouwt sterke werkrelaties uit met collega’s van de eigen en andere specialiteiten alsook met externe openbare besturen (gemeenten, bovenlokale instanties…).
 • Je neemt deel aan besprekingen in het kader van planprocessen inzake de bestemming van publieke ruimte om een optimale integrale mobiliteit (stappers trappers, trein, tram, bus, …) na te streven.
 • Je neemt deel aan het veiligheids-, kwaliteits- en milieubeleid van Infrabel door risicoanalyses uit te voeren.

JN 38408 H-HR/2020

 • Je beschikt over een diploma Industrieel of Burgerlijk ingenieur Bouwkunde. Het is een extra troef als je beschikt over een diploma Veiligheidscoördinator of daar ervaring in kan voorleggen.
 • Je kan bij voorkeur vlot overweg met klassieke tekenprogramma’s (Autocad, Civil 3D…).
 • Je spreekt vloeiend Nederlands en hebt een basiskennis van het Frans.
 • Je analyseert verschillende aspecten van een probleem en gaat oplossingsgericht te werk.
 • Je overlegt graag met diverse interne en externe partners om tot gedragen oplossingen te komen.
 • Je bent een leergierige teamspeler waarbij je gezamenlijke doelen hoog in vaandel draagt.
 • Je neemt initiatief om werkwijzen te verbeteren Je bent ontvankelijk voor nieuwe noden en evoluties die je eigen discipline kunnen overstijgen.
 • Je gelooft in een spaarzaam omspringen met de publieke ruimte; in de toekomst van het openbaar vervoer en een betere afstemming op zachte infrastructuur (voet- en fietsverbindingen) en je wil daarin een betekenisvolle rol spelen.
 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein in België.

Solliciteer online > wij nemen contact met je op > selectiegesprek (online) > medisch onderzoek > welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Infrabel is een dynamisch overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot een duurzame mobiliteit ten dienste van de sociale en economische ontwikkeling in België. Als infrastructuurbeheerder van het Belgische spoornet heeft het als opdracht een betrouwbare en aan de huidige en toekomstige behoeften aangepaste infrastructuur ter beschikking te stellen van de spoorwegondernemingen. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.

Binnen de directie Asset Management (I-AM) is een doorgedreven onderhoud en de vernieuwing van de spoorinfrastructuur de hoofdvoorwaarde voor veilig en stipt treinverkeer. Deze directie beheert dagelijks alle onderdelen van de spoorinfrastructuur (sporen, seinen, bovenleiding, tractie onderstations enz.): inspecties op het terrein, proactieve & reactieve onderhouds- en vernieuwingswerken en alle logistieke en gespecialiseerde ondersteuning dat daarbij nodig is.

In deze context heeft Infrabel de missie om kunstwerken (bruggen, tunnels, spooronderdoorgangen, steunmuren, …) in stand te houden en te vernieuwen. Infrabel streeft ernaar overwegen te vervangen door een volwaardig mobiliteitsalternatief. In het kader van deze doelstellingen is Infrabel op zoek naar een “Projectingenieur Civil Engineering”.

Je werkzetel is Gent Sint-Pieters. Je maakt regelmatig verplaatsingen binnen de Area Noord-West (50%).

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Guillaume Dehantschutter
Over de inhoud van de job

Guillaume Dehantschutter

+32252598 71
guillaume.dehantschutter@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (228,4 kB)