Operational Safety Expert

Als Operational Safety Expert fungeer je als referentiepersoon van de afdeling I-AM.11 binnen de area I-AM Noord-West. Je komt in een team van 5 Operational Safety Expert, elk toegewezen aan een Area I-AM.

Concreet bestaat je takenpakket o.a. uit de volgende taken:

 • Je ondersteunt de hiërarchische lijn van de Area NW (Head of Area, Managers) bij de communicatie van de instructies en aanbevelingen met betrekking tot arbeids- en exploitatieveiligheid op het niveau van de ploegen op het terrein. Je stelt eventuele verbeteringen en aanpassingen voor;
 • Je neemt deel aan de analyse van exploitatieongevallen en -incidenten (Safety Events) voorgevallen in de Area NW.
 • Je geeft feedback aan de hiërarchische lijn van de Area NW betreffende de vaststellingen en de tekortkomingen die werden geobserveerd tijdens inspecties, uitgevoerd in de Area NW door zowel interne als externe inspectiediensten.
 • Je ondersteunt de hiërarchische lijn van de Area NW bij de bepaling en de opvolging van de corrigerende maatregelen die voortvloeien uit deze Safety Events en uit deze inspecties.
 • Je ondersteunt actief het gebruik van de nieuwe veiligheidsuitrustingen en -systemen bij de uitvoering van werken in het spoor in de Area NW (identificatie van verbeterpunten, lokale opleidingen, rapportering van het gebruik aan de hiërarchische lijn van de Area NW, …);
 • Je neemt actief deel aan testen en ontwikkelingsfasen van nieuwe uitrustingen in de area NW (opmaak technische voorschriften, procedure betreffende gebruik,…);
 • Je ondersteunt de hiërarchische lijn van Area NW bij het competentiebeheer van het personeel dat veiligheidsfuncties uitvoert;
 • Je ondersteunt de sensibiliseringsacties die de veiligheidsreflexen stimuleren bij de werknemers (Veiligheidscultuur, ISO 45001) in de Area NW;
 • Je werkt samen met de cel ‘Training & Communication’ bij de opmaak of de herziening van opleidingsmodules betreffende veiligheidsprocedures en –systemen en bij de opmaak van didactische fiches (Safety Flash) ten gevolge van geanalyseerde ongevallen en incidenten;
 • Je rapporteert, op regelmatige basis, over de voortgang van je taken bij je hiërarchie.

Je werkt binnen de directie “Asset Management” (I.AM). De 6.600 medewerkers van Asset Management verzekeren, dag en nacht, de controle, het onderhoud, de vernieuwing en modernisering van de infrastructuur van het Belgisch spoorwegennet. Deze directie werkt centraal (vanuit de centrale diensten) en regionaal (vanuit de Areas).

Jobnews 39565 H HR 2021.

 • Je behaalde een diploma (industrieel of burgerlijk) ingenieur of je kunt enkele jaren relevante ervaring voorleggen.
 • Je hebt een perfecte (mondelinge en schriftelijke) kennis van het Nederlands. Kennis van de tweede landstaal (FR) vormt een pluspunt;
 • Je beschikt over een goede kennis van de courante bureauticatoepassingen (Word, Excel, Powerpoint).
 • Je bent doordrongen van een veiligheidsbewustzijn, je kent de veiligheidsvoorschriften en verzekert hun toepassing;
 • Je draagt actief bij tot het creëren van een goede teamgeest en tot het bereiken van een gezamenlijk resulstaat;
 • Je overtuigt en zet je gesprekpartners aan tot actie door een enthousiaste communicatie;
 • Je slaagt erin een boodschap correct, duidelijk en transparant over te brengen;
 • Je hebt een uitstekende zin voor analyse en synthese.

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

 • Een boeiende en afwisselende job.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: jij bent ondernemer van je eigen carrière.
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de balans tussen werk en privé kan bepalen.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis reizen met de trein in België.

Solliciteer online > Wij nemen contact met je op > Welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België. Met zo’n 10.000 medewerkers werken we aan een betrouwbaar en modern spoorwegnet: om de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving mee te ontwikkelen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

An De Cock
Over de selectieprocedure

An De Cock

+3224325813
an.decock@infrabel.be
Stephan Michaux
Over de inhoud van de job

Stephan Michaux

+3265584780
stephan.michaux@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (182 kB)