IT Project Leader

De IT-infrastructuren en -oplossingen zijn van steeds groter belang en spelen een essentiële rol in de prestaties van de spoorinfrastructuur en de verkeersleiding die onze core business vormen. De directie ICT van Infrabel verleent niet alleen ondersteuning, maar staat tevens in voor de ontwikkeling, de uitrol en het onderhoud van haar eigen, innovatieve IT- en Telecom-oplossingen dankzij het talent dat ze in huis heeft (ongeveer 900 medewerkers) en de technologieën waarvan we de laatste nieuwe ontwikkelingen nauw opvolgen.

In dit verband zijn we op zoek naar meerdere projectleiders voor diverse functionele domeinen.

Een projectleider bij onze directie ICT is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering van projecten. Concreet heb je de volgende taken:

 • Je bent verantwoordelijk voor de planning en de opvolging van A tot Z van de activiteiten van je projectteams (aantal medewerkers in functie van de ontwikkelingen en de complexiteit van de projecten).
 • Je creëert een duidelijk overzicht van de business requirements met het oog op de functionele analyse ervan.
 • Je coördineert de activiteiten betreffende de technische analyse, ontwikkeling en testing, en je waakt erover dat elke taak correct wordt uitgevoerd.
 • Je ziet regelmatig toe op de naleving van de scope, de termijnen, het budget, de risicobeperkende maatregelen, de kwaliteitszorg ... en voert de nodige aanpassingen uit.
 • Je begeleidt dagelijks de stand-up meetings en je zet de leden van je projectteam ertoe aan samen op zoek te gaan naar duurzame oplossingen.
 • Je communiceert regelmatig aan je verantwoordelijke, het Business Competence Center en aan de interne klant om hen op de hoogte te houden van de voortgang van het project, de organisatie van de tests en de inproductiename.
 • Wanneer zich onverwachte situaties voordoen, zoek je oplossingen om de termijnen na te leven en de kwaliteit van de delivrable te verzekeren.

De projectteams van Infrabel zijn vertrouwd met de methodologieën Agile en Scrum en passen ze pragmatisch toe.

Je krijgt de kans om mee te werken aan projecten die van essentieel belang zijn voor de continuïteit en prestaties van de activiteiten van Infrabel. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

Binnen het functionele domein SAP:

 • Implementatie van het project S/4 (SAP for Hana)
 • Implementatie van Solution Manager 7.2
 • Voortdurende implementatie van processen om de kwaliteit van de SAP-omgeving te verbeteren
 • Integratie in de openbare aanbestedingsprocessen
 • ….

In het functionele domein van B2B solutions voor onze directie Client:

 • Project Digiform: project voor de digitalisering van de operationele en veiligheidsgerelateerde procedures bij onze seinhuizen en de ontwikkeling van IT-applicaties om de communicatie tussen onze seinhuizen en andere seinhuizen te bevorderen, evenals de communicatie met de spoorinfrastructuurbeheerders in de buurlanden, de communicatie met de spoorwegondernemingen die ons spoornet gebruiken, de coördinatie met de projectleiders, …
 • Project Billing: project voor de ontwikkeling van IT-applicaties om de facturering van de rijpaden aan de ondernemingen die ons spoornet gebruiken, te vereenvoudigen en optimaliseren.
 • ….

Jobnews 37937 H-HR/2020

 • Je bent houder van een masterdiploma, een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt meerdere jaren succesvolle ervaring in het leiden van teams en/of het coördineren van medewerkers in het kader van een project.
 • Je hebt een goede kennis van de levenscyclus van een IT-ontwikkelingsproject.
 • Je bent vertrouwd met de methodologieën Agile en Scrum.
 • Je spreekt vlot Frans of Nederlands en hebt een goede operationele kennis van de andere taal.
 • Je bent zeer goed in het plannen en organiseren van het werk en houdt daarbij rekening met de timing en vastgelegde middelen.
 • Je hebt een goed analytisch en synthetisch vermogen.
 • Je zoekt actief naar de beste manier om je doelstellingen te halen.
 • Je kent de taken en verantwoordelijkheden op een correcte en doordachte manier toe en je wijst daarbij op de verwachtingen, doelstellingen en na te leven termijnen.
 • Je tracht tegemoet te komen aan de behoeften van de interne klant en de meest geschikte oplossing te vinden.
 • Je communiceert vlot en op een gepaste manier met je contactpersonen.
 • We zien diversiteit als een ware verrijking voor de onderneming. Talent en gedrevenheid zijn de enige criteria die van belang zijn om bij ons aan de slag te gaan.
 • Een boeiende en veelzijdige job, bepalend voor de continuïteit en de prestaties van Infrabel.
 • In een stabiele onderneming die meebouwt aan een duurzame mobiliteit, op één lijn met de samenleving.
 • Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je bouwt aan je eigen loopbaan.
 • Veel flexibiliteit zodat je een gezonde work-lifebalans vindt.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis met de trein reizen in heel België.

Solliciteer online > Screening van je cv > We nemen contact met je op > Aanwervingsgesprek > Welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en heb je voor je sollicitatiegesprek redelijke aanpassingen nodig? Neem dan gerust contact met ons op.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorinfrastructuur in België. Het spoornet omvat 3.600 km sporen, 5.905 km bovenleiding en 11.769 bruggen en tunnels. Daarnaast regelen we het treinverkeer 24u/24 en 7d/7. Ongeveer 11.000 medewerkers helpen meebouwen aan een betrouwbaar en modern spoornet dat beantwoordt aan de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving en bijdraagt tot een duurzame samenleving.

De directie Information & Communication Technology is een van de 7 directies van Infrabel. Ze is verantwoordelijk voor het ontwerp, de levering, uitvoering, het beheer en de instandhouding van de Informatica- en Telecom-elementen die noodzakelijk zijn voor de optimale werking van het spoorwegnet.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Marie-Pascale Dumont
Over de inhoud van de job

Marie-Pascale Dumont

+3222128843
mariepascale.dumont@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (636 kB)