ICT Quality Officer

Als ICT Quality Officer is het je verantwoordelijkheid om het het kwaliteitsbeleid van I-ICT verder vorm te geven. 

Als 'ICT Quality Officer' heb je drie belangrijke doelstellingen:

·         Het implementeren van een kwaliteitsbeleid binnen het departement I-ICT, dewelke afgestemd is op de gewenste veranderingen als onderdeel van het Infrabel strategisch plan.

·         De opvolging van de gevraagde audits.

·         Het behalen van de ISO9001 certificatie voor het betrokken ICT activiteitsdomein.

Volgende taken behoren tot je takenpakket:

 • Je voert het kwaliteitsbeleid verder in en laat dit evolueren in functie van de gewijzigde behoeften van Infrabel en haar externe klanten.
 • Je neemt actief deel aan het bepalen, het invoeren, het onderhouden en het verbeteren van de processen. Je begeleidt daarbij de procesverantwoordelijken.
 • Je stuurt en stemt af met de 'Coördinatoren kwaliteit' en onze 'kwaliteitsambassadeurs'. Zij vervullen de brugfunctie tussen de operationele entiteiten en je team.
 • Jij bent op het vlak van kwaliteit het aanspreekpunt voor je collega's bij andere Infrabel directies en diensten. Samen streven jullie naar integratie, alignering en synergie op vlak van processen en managementsystemen.
 • Je communiceert veelvuldig met het ICT-management. Je rapporteert over de werking en de performantie van het kwaliteitsbeheersysteem.
 • Je bent de organisator van periodieke stuurgroepen en de directiebeoordeling.
 • Je identificeert verbeteringsopportuniteiten en transformeert deze in concrete actie.
 • Je bent de I-ICT draaischijf op vlak van audits. Je beheert het auditprogramma, stelt de jaarlijkse planning op en zorgt voor de realisatie ervan. Je stuurt het team van interne auditoren.
 • Je coördineert en volgt de externe audits op. Je zorgt ervoor dat de vragen beantwoord worden en dat de gevraagde informatie aangeleverd wordt.
 • Je evalueert de resultaten van de interne en externe audits.  Je faciliteert bij het nemen van de nodige maatregelen en zorgt voor de opvolging. Je rapporteert over audits en acties aan het management.
 • Je stuurt de ISO9001 certificatie van I-ICT. Je zorgt ervoor dat het kwaliteitsmanagement­systeem in overeenstemming is met de laatste ISO900 norm. Je onderhoudt de contacten met de certificatie-instelling.

Jobnews 39325 H HR 2021

 • Je hebt een masterdiploma, bij voorkeur aangevuld met een opleiding kwaliteitsbeheer.

Ervaring

 • Je beschikt over een minimum van drie jaar ervaring in Quality Management.
 • Ervaring binnen een ICT organisatie is een sterke troef!

Technische competenties

 • Je bent specialist inzake: kwaliteitssystemen, ISO9001, procesbeheersing, kwaliteitsverbetering, veranderingsprocessen en auditing.
 • Je hebt een basiskennis van: IT, telecom, best-practices (ITIL, COBIT, …), projectbeheer (PRINCE2), software ontwikkeling, MS Office, MS SharePoint.

Gedragscompetenties

 • Je stelt optimale oplossingen voor dewelke afgestemd zijn op de opdracht, de waarden en de doelstellingen van de organisatie.  Je zoekt steeds naar de beste manier om tot een oplossing te komen en je bent in staat om een verandering te introduceren. 
 • Je geeft blijk van een analytische geest en ontwikkelt een coherente visie omtrent de verschillende aspecten van een probleem, hun oorzaken en verbanden.
 • Je kan vlot communiceren en je kan een boodschap duidelijk overbrengen, aangepast aan je gesprekspartners.
 • Je bent diplomatisch.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.
 • Je geeft blijk van autonomie in je werk en je werkt binnen je verantwoordelijkheidsdomein met respect voor de bestaande procedures.
 • Je bent flexibel in je manier van reageren t.o.v. het terrein.  Je kan anticiperen op onvoorziene situaties en denkt oplossingsgericht.
 • Je bent gestructureerd en georganiseerd in je werk.
 • Je kan een mening ontwikkelen en aanpassen op basis van het standpunt van de business. Je kan je verklaringen ondersteunen met argumenten en indien nodig herformuleren. Je weet je gesprekspartner te overtuigen van het objectief.

Talenkennis

 • Je bent Nederlandstalig of Franstalig en je hebt een functionele kennis van de tweede landstaal (gesproken en geschreven).
 • Kennis van het Engels is een troef.
 • Een boeiende en afwisselende job
 • Een job binnen een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving
 • Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je zit aan het stuur van je eigen loopbaan
 • Veel flexibiliteit, zodat je zelf de juiste work-lifebalans kan bepalen
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis met de trein reizen in België

Solliciteer online > Screening van je cv > We nemen contact met je op > Persoonlijkheidsvragenlijst > Verkennend gesprek > Interview> Welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en zou je middels enkele redelijke aanpassingen vlot kunnen deelnemen aan de selectieprocedure? Laat het ons dan weten!

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorinfrastructuur in België. Het spoornet telt 3.600km sporen, 5.905 km bovenleiding en 11.769 “kunstwerken” (bruggen en tunnels). We regelen ook het treinverkeer, 24u/24 en 7d/7. Bijna 11.000 medewerkers helpen meebouwen aan een betrouwbaar en modern spoornet dat beantwoordt aan de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving en bijdraagt tot een duurzame samenleving.

Het team ICT Quality, Audit & Control (I-ICT.522) beheert het kwaliteitssysteem, staat in voor de algemene kwaliteitszorg en -bewustzijn, alsook het beheer en coördinatie van ICT audits.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Karolien Hendrickx
Over de selectieprocedure

Karolien Hendrickx

+3224325171
karolien.hendrickx@infrabel.be
Patrick Vandermeulen
Over de inhoud van de job

Patrick Vandermeulen

-
patrick.vandermeulen@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (242,4 kB)