Coördinator Overheidsopdrachten Werken

Als "Coördinator Overheidsopdrachten Werken" ben je verantwoordelijk voor de compliance van het aankoopproces van werken en diensten voor Infrabel, die opgevraagd worden door de "Area’s" (= geografische zones). In dat kader voert u de volgende taken uit:

 • Op basis van de input van de interne klanten (Area, technische dienst) sta je in voor de eindredactie van de documenten betreffende de goedkeuring van de aanvang van de procedure voor overheidsopdrachten, de selectie van de firma's, het bestek en de gunning van de opdracht. Je superviseert een team van 4 Procurement Administrators die u in deze taak ondersteunen.
 • Je bent verantwoordelijk voor het proactieve en transversale beheer van je dossiers, vanaf de aanvang van de procedure tot de definitieve oplevering van de opdracht, overeenkomstig de operationele planning.
 • Je onderhoudt nauwe contacten met de verschillende betrokken partijen (area's, technische diensten, juridische dienst, ...) om u te verzekeren van het respecteren van de vastgelegde processen.
 • U adviseert de interne klanten over de meest geschikte aankoopprocedure in functie van de context van de opdracht.
 • Je helpt de expertise van de afdeling ("competence center") en de efficiënte werking ervan verder ontwikkelen, door procedures en instructies voor de afdeling en haar stakeholders te optimaliseren en/of vast te leggen. Je ziet erop toe dat de communicatie hierover en de toepassing ervan correct verloopt.
 • Je analyseert de KPI's voor het beheer van je dossiers en neemt indien nodig corrigerende maatregelen. Je stelt tevens verbeteringen met betrekking tot de bestaande processen voor.
 • Je rapporteert aan de Works Contracting Manager.

Jobnews 39345 H HR 2021

 • Je hebt een masterdiploma.

Ervaring

 • Je bent vertrouwd met de wetgeving inzake overheidsopdrachten voor leveringen, diensten en werken of je hebt een basiskennis en bent bereid je in deze materie te verdiepen.
 • Ervaring met het nazicht/de opmaak van bestekken is een grote troef.
 • Je bent vertrouwd met het behandelen van juridische teksten.

Taalkennis

 • Je beheerst het Nederlands perfect en je hebt een operationele kennis van het Frans.

Tools

 • Je werkt vlot met Microsoft Office, en hebt kennis van SAP of bent bereid om die verder uit te breiden.

Soft skills

 • Je bent een people manager: je coacht en ontwikkelt je team.
 • Je bent een team player.
 • Je bent het gewoon om op een transversale manier te werken en bent in staat om anderen te overtuigen van je standpunt.
 • Je bent analytisch ingesteld en neemt initiatief in het zoeken naar oplossingen of het verbeteren van de processen. 
 • Een boeiende en veelzijdige job waarin je meewerkt aan belangrijke projecten.
 • Bij een stabiel bedrijf dat bijdraagt aan een duurzame mobiliteit voor de samenleving.
 • Talrijke opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je zit aan het stuur van je eigen loopbaan.
 • Veel flexibiliteit, zodat je een goede work-lifebalance vindt.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen
 • Gratis reizen met de trein in België.

Solliciteer online > Cv screening > We nemen contact met je op > Selectiegesprek > Welkom bij Infrabel!

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

De inschrijvingen worden afgesloten zodra we voldoende kandidaturen hebben ontvangen.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorinfrastructuur in België. Infrabel telt zo’n 11.000 medewerkers en bouwt samen met hen aan een betrouwbaar en modern spoornet. We ontwikkelen ook oplossingen om te beantwoorden aan de mobiliteitsbehoeften van onze samenleving en bouwen mee aan een duurzame samenleving.

De afdeling “Works Contracting” binnen de dienst Procurement ziet erop toe dat alle aankoopprocedures overeenkomstig de wettelijke voorschriften en interne reglementeringen verlopen. Deze afdeling bepaalt en implementeert de meest geschikte aankoopstrategieën en ondersteunt de operationele diensten van Infrabel.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Idris Boonen
Over de selectieprocedure

Idris Boonen

+322128761
idris.boonen@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (216,9 kB)