Buyer

Als Buyer ben je, onder het toezicht van een Category Manager, actief betrokken in het proces voor de aankoop van goederen en diensten: het bepalen van de behoeften, marktprospectie, de opmaak van bestekken, beoordeling van de offertes tot de bestelling of het eigenlijke contract en de evolutie ervan in SharePoint en SAP. Je stelt de aankoopdossiers op vanaf de aanvraag tot de levering, met inachtneming van de stadia die vereist zijn voor al de procedures inzake overheidsopdrachten, gepaard met het opstellen en opvolgen van de ermee verband houdende documenten. Je volgt de lopende contracten op en neemt de nodige acties. Je bent verantwoordelijk voor de administratieve opvolging en ziet erop toe dat de wetgeving inzake overheidsopdrachten alsook de interne reglementen van Infrabel worden nageleefd. Je rapporteert aan een Category Manager die je helpt bij een aantal aankoopdossiers, en aan wie jij ondersteuning verleent tijdens onderhandelingen en intern overleg. 

Als Buyer heb je de volgende verantwoordelijkheden:

 • Verzamelen van de basisinformatie voor het samenstellen van de aankoopdossiers in beide talen.
 • Opstellen van de dossiers met inachtneming van de vaknormen, de wetgeving op de overheidsopdrachten en de delegatie van bevoegdheden.
 • Documenten opstellen voor het starten van de procedure, de goedkeuring van de gunningswijze, de selectie van de firma’s, de goedkeuring van het bestek,…
 • De aankondiging van opdrachten opstellen, alsook de bestekken, de verschillende PV’s, de bestelbons.
 • De briefwisseling sturen naar de inschrijvers of kandidaat-firma’s.
 • Contacten onderhouden met de firma’s.
 • Uitvoeren van de taken volgens een door het specifieke dossier bepaalde planning.
 • Review van de documenten die het aankoopdossier vormen.
 • De Category Manager bij diens afwezigheid kunnen vervangen voor de controle van de dossiers die aan de overheden moeten worden voorgelegd.
 • Initiatieven nemen om de activiteiten te verbeteren ( sourcing, delegaties,….).
 • Je waakt erover dat de stappen die wettelijk vereist zijn voor de gunning van de opdrachten, worden gevolgd.
 • Je verzekert de opvolging van de lopende contracten die je zijn toegewezen, en je neemt de nodige acties.
 • Je behandelt de klachten betreffende de jou toegewezen contracten (laattijdige leveringen, niet-conforme leveringen, ...).
 • Je hebt dagelijks contact met de technische diensten, de eindgebruiker en de leveranciers (brieven, e-mails, telefoonoproepen).
 • Je bezorgt je interne klanten de nodige inlichtingen over de wetgeving inzake overheidsopdrachten en de delegatie van bevoegdheden (flow van interne goedkeuringen).

Jobnews 38924 H-HR 2020

 • Je bezit een bachelordiploma of gelijkwaardig.
 • Je hebt minstens 2 jaar ervaring in het domein van aankopen.
 • Je hebt kennis van het Frans en het Nederlands
 • Je beschikt over een goede kennis van de wetgeving van de overheidsopdrachten of je bent bereid je hierin sterk te verdiepen.
 • Je hebt een kennis van de meest courante Office-toepassingen (Word, Excel, ...) en je hebt nieuwe IT-programma's snel onder de knie.
 • Kennis van SAP is een meerwaarde.
 • Je bent analytisch ingesteld en zeer communicatief!
 • Je kan autonoom werken en beslissingen nemen.
 • Plannen en organiseren is je tweede natuur!

Infrabel wil de maatschappelijke diversiteit weerspiegeld zien in haar medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet om je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

 • Een boeiende en veelzijdige job
 • In een stabiele onderneming die meebouwt aan een duurzame mobiliteit, op één lijn met de samenleving.
 • Je bent verantwoordelijk voor dossiers die van essentieel belang zijn voor de continuïteit van de activiteiten van Infrabel.
 • Tal van opleidings- en doorgroeimogelijkheden: je neemt je loopbaan zelf in handen.
 • Veel flexibiliteit zodat je een gezonde work-lifebalans vindt.
 • Een aantrekkelijk loonpakket met verschillende aanvullende voordelen.
 • Gratis met de trein reizen in de België.

Solliciteer online > CV screening > Wij nemen contact met u op > Selectiegesprek > Welkom bij Infrabel!

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn. 

Heb je een beperking en kunnen redelijke aanpassingen je een vlotte sollicitatie ervaring garanderen? Laat het ons dan weten.

Infrabel is een dynamisch en autonoom overheidsbedrijf dat actief bijdraagt tot een duurzame mobiliteit ten voordele van de economische en sociale ontwikkeling van België. Als exploitant van de Belgische spoorinfrastructuur wil Infrabel de spooroperatoren een competitieve infrastructuur aanbieden die aangepast is aan de huidige en toekomstige vraag. Veiligheid en stiptheid staan hierbij centraal.

Binnen Infrabel is de dienst Procurement belast met de opdrachten van leveringen en diensten voor Infrabel en ook gedeeltelijk voor TUC Rail. De dienst garandeert professionele opdrachten van een onberispelijke kwaliteit in het domein van overheidsbedrijven.

Infrabel bouwt, onderhoudt en vernieuwt de spoorweginfrastructuur in België: sporen, wissels, bruggen, tunnels, overwegen en seinen. We sturen ook alle treinen aan die op ons spoornet rijden. 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Zo geraken dagelijks meer dan 600.000 reizigers en jaarlijks 50 miljoen ton goederen veilig op hun bestemming. 

Meer info

Vragen?

Idris Boonen
Over de selectieprocedure

Idris Boonen

+322128761
idris.boonen@infrabel.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (688,8 kB)