Technicus Mecanicien

Als “technicus mecanicien voertuigen en installaties” vervul je een sleutelrol om de veiligheid en regelmaat van het treinverkeer te verbeteren.

 • Je staat in voor voertuigen en installaties.
 • Je voert onderhoud, herstellingen, montagewerken, schouwingen en controles uit op het mechanisch gedeelte van het rollend materieel (locomotieven en reizigersmaterieel) dit op elektrische-  of dieselvoertuigen.
 • Je spoort fouten op en herstelt ze.
 • Je past de veiligheidsmaatregelen voor het treinverkeer correct toe en controleert ze.
 • Je bouwt een doorgedreven kennis van het treinmaterieel op.  Je werkt alleen of in een kleine ploeg.
 • Je hebt doorgaans vaste uren, maar je werkt ook nachten en weekends.
 • Je staat paraat bij dringende probleemsituaties.

Belangrijk: je bent verplicht om 5 jaar in PW Melle te werken, tenzij je promoveert in een hogere hiërarchische rang.

Jobnews 38082 H-HR 2020.

Deze functie is toegankelijk voor kandidaten extern aan de Belgische spoorwegen die in het bezit zijn van:

 • Een diploma van secundair onderwijs (of gelijkwaardig) behaald in het technisch of beroepsonderwijs - studiegebied "mechanica - elektriciteit”, ”auto” of “koeling en warmte”;
 • Of een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van minstens 750 lestijden en dat als gelijkwaardig beschouwd wordt met het voornoemde diploma; afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting;
 • Of van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in één van de volgende domeinen:
  • Conventionele en numerieke bewerkingen;
  • Montagetechnieken;
  • Industrieel onderhoud;
  • Technisch tekenen met computerondersteuning en methodebureau;
  • Monteren, op punt stellen en onderhouden of herstellen van mechanische, pneumatische en/of hydraulische installaties;
  • Of ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van de hierboven vermelde domeinen.

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in één van deze domeinen moeten vooraf aan een cv-screening worden onderworpen.

 • Je hebt een goede theoretische en praktische kennis van mechanica.
 • Je bent goed vertrouwd met planlezen.
 • Je kan mechanische metingen uitvoeren.
 • Je bent nauwkeurig en proceduregericht.
 • Je kan snel en adequaat reageren en denkt oplossingsgericht.
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheids- en veiligheidsgevoel.
 • Je bent bereid om de nodige opleidingen te volgen.
 • Je bent flexibel en bent bereid om nacht- en weekendwerk te doen.
 • Je bent Belg of hebt een nationaliteit van een EU-lidstaat (als je niet aan deze voorwaarde voldoet dan kan je eventueel contractueel aangeworven worden).

De maatschappelijke diversiteit willen we weerspiegeld zien in onze medewerkers. Jouw talenten en enthousiasme, daar draait het om, niet je geslacht, leeftijd, origine of beperking.

 • Een gevarieerde job in een nieuwe werkplaats.
 • Een statutaire betrekking met veelvuldige doorgroeimogelijkheden binnen de onderneming.
 • Een aantrekkelijk salaris en daarnaast ontvang je productiviteitspremies en maaltijdcheques met een waarde van 5.50 euro/stuk. Tot slot komen daar nog een jaarpremie en vakantiegeld bij. Hou er ook rekening mee dat je door ploegenwerk bijkomende premies krijgt voor nacht- en weekendwerk waardoor jouw netto salaris een stuk hoger ligt dan de verdienste bij louter dagdienst.
 • Een degelijke opleiding. Dit vak leer je niet op de schoolbanken, daarom investeren we heel veel in opleiding.
 • Treinabonnement in Benelux.
 • Voordelen voor het hele gezin: gratis of goedkoop met de trein reizen, voordelige vakantiekampen voor kinderen, terugbetaling speelplein, geboortegift, ziekte- en hospitalisatieverzekering, …
 • Stel je online kandidaat op www.nmbs.jobs
 • Je wordt uitgenodigd op een (video)gesprek waarin naar je motivatie, technische kennis en competenties voor de job gepeild wordt waaraan een schriftelijk gedeelte kan gekoppeld worden met een aantal meerkeuze vragen over mechanica. De organisatie van het schriftelijke gedeelte is afhankelijk van het aantal deelnemers.
 • Medisch onderzoek.
 • Documenten: uittreksel strafregister, …
 • Klaar voor eerste werkdag.

De inschrijvingen worden afgesloten van zodra er voldoende kandidaturen zijn.

NMBS is de Belgische spoorwegoperator verantwoordelijk voor het onthaal, vervoer en communicatie met de reizigers. NMBS Technics zorgt op zijn beurt voor het beheer, onderhoud en vernieuwing van onze treinen op de meest doordachte en efficiënte manier.

De polyvalente Werkplaats van Melle is een splinternieuwe werkplaats en is met haar centrale ligging een ideale halte voor het reizigersverkeer.

Zij beschikt over een zeer performante onderhoudsuitrusting waarbij grote aandacht wordt besteed aan de werkomstandigheden van het personeel.

PW Melle telt ongeveer 450 medewerkers. 

Wil je meer weten over de werkplaatsen NMBS Technics?

Surf naar de website van NMBS: 

http://www.belgianrail.be/nl/corporate/onderneming/activiteiten/Technics.aspx

Wil je meer weten over de werkplaats?

https://youtu.be/ICcwEMjTxxc

https://youtu.be/QKXJAU31RQg

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Emanuela Argetta
Over de selectieprocedure

Emanuela Argetta

+3225253511
emanuela.argetta@hr-rail.be
Wouter Nyckees
Over de inhoud van de job

Wouter Nyckees

+32478887432
wouter.nyckees@nmbs.be