Word jij BANKWERKER-MECANICIEN specialiteit “voertuigen en installaties” Polyvalente Werkplaats Kortrijk bij NMBS?

 • Je hoofdtaak bestaat uit het bedienen van een CNC-gestuurde ondervloerdraaibank voor het draaien van de wielen.
 • Voertuigen en installaties: je voert ook onderhoud, herstellingen, montagewerken en controles uit op het mechanisch gedeelte van het rollend materiaal
 • Je opdrachten variëren naargelang de specialiteit voor dewelke je opgeleid wordt
 • Je werkt in een kleine ploeg, hoofdzakelijk binnin de werkplaats PW Melle.
 • Belangrijk : je bent verplicht om 5 jaar als bankwerker-mecanicien in de werkplaats PW Melle te werken, tenzij je promoveert in een hogere hiërarchische rang.

 

Jobnews 2052 H-HR/2018

De kandidaten moeten tenminste houder zijn van één van de volgende getuigschriften of diploma’s behaald in de studierichting “mechanica” en afgeleverd door een door de Staat of één der Gemeenschappen opgerichte, gesubsidieerde of erkende inrichting:

 • een getuigschrift van de tweede graad van het technisch secundair onderwijs (of gelijkwaardig);
 • OF een getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroeps secundair onderwijs (of gelijkwaardig);
 • OF een bewijsstuk of een attest van slagen, afgeleverd door het technisch secundair onderwijs voor sociale promotie na een cyclus van tenminste 750 lestijden en dat als gelijkwaardig wordt beschouwd met de hierboven vermelde getuigschriften.
 • OF een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven in het volgende domein: monteren en in stand houden van mechanische, pneumatische en hydraulische uitrustingen
 • OF ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het vereiste domein voor de gesolliciteerde specialiteit.

De kandidaten die in het bezit zijn van een attest dat getuigt van competenties die buiten diploma zijn verworven of die ten minste 2 jaar relevante ervaring hebben in het vereiste domein moeten vooraf aan een cv-screening worden onderworpen.

De kandidaten, personeelsleden van de Belgische Spoorwegen, moeten dit(deze) document(en) niet voorleggen en worden niet onderworpen aan een

cv-screening.

 

 • Je beheerst de verschillende mechanische ineenzettingstechnieken en voert  metingen uit.
 • Je bent in staat om een plan te lezen.
 • Je bent methodisch en bezit een goede handvaardigheid.
 • Je respecteert en past procedures toe.
 • Je bent een teamplayer die ook zelfstandig kan werken.
 • Je bent bereid om de nodige opleidingen te volgen.
 • Je werkt in een ploegensysteem  met een beurtsysteem van dag-, nacht- en weekenddiensten
 • Je bent Belg of in het bezit van een nationaliteit van een lidstaat van de EU. Indien je niet aan deze voorwaarde voldoet kan je eventueel contractueel aangeworven worden.
 • Een statutaire betrekking.
 • Een interessante en gevarieerde  job (met opleidingen).
 • Een betrekking met veelvuldige doorgroeimogelijkheden.
 • Een aantrekkelijk salaris waarbij relevante ervaring gevalideerd kan worden in je verloning. Naast het loon ontvang je ook productiviteitspremies en maaltijdcheques van 5.50 euro/dag.
 • Bijkomende voordelen: vrijkaart treinvervoer in Benelux, voordelen voor het hele gezin (gratis of goedkoop met de trein reizen, voordelige vakantiekampen, terugbetaling speelplein, geboortegift, ziekte- en voordelige hospitalisatieverzekering.) etc.
 • Stel je online kandidaat op nmbs.be/jobs.
 • Schriftelijk gedeelte: technische kennistest (technische tekening, technologie, meettechniek, mechanica, toe
 • Een interview waarin naar je technische kennis (technische tekening, technologie, meettechniek, mechanica, toegepaste mechanica en verbindingstechnieken),  je motivatie, redeneervermogen, gedragscompetenties gepeild wordt.
 • Medisch onderzoek;
 • Aanwerving. (documenten nodig voor je aanwerving: uittreksel strafregister, uittreksel geboorteakte, … )
 • Klaar voor je eerste werkdag!

De Polyvalente Werkplaats (PW) in Melle heeft als prioriteiten de kwaliteit van de dienstverlening (stiptheid, service aan de reizigers enz.), de veiligheid en de doeltreffende aanwending van de middelen die haar ter beschikking worden gesteld.

PW Melle staat ook in voor het beheer en het onderhoud van haar rollend materieel.

PW Melle beheert ook andere entiteiten: de TOP (technische onderhoudspost) van Kotrijk, de OP’s (onderhoudsposten van Aalst en Gent en de 2 depanneercentra (Gent St-Pieters en Kortrijk).

PW telt ongeveer 450 medewerkers.

NMBS is de belangrijkste spoorweguitbater in België. Ze doet reizigerstreinen rijden, onderhoudt en vernieuwt treinmaterieel en is verantwoordelijk voor de stationsinfrastructuur.

Meer info

Vragen?

Emanuela Argetta
Over de selectieprocedure

Emanuela Argetta

+3225253511
emanuela.argetta@hr-rail.be
Luc Wijnants
Over de inhoud van de job

Luc Wijnants

0491/999440
luc.wijnants@b-rail.be

Bereid je goed voor

Download de vacature (318,1 kB)