BERT

Bedenk het mobiele station van morgen.

Leuk dat jullie de uitdaging aangaan en meedoen aan de BERT-wedstrijd (BElgian Railways competition for Technicians), die NMBS en HR Rail organiseren.

Samen maken we er een fantastische ervaring van! Jullie ontdekken NMBS op een unieke manier en komen te weten welke nieuwe technologieën onze experten toepasssen.

Op deze website vinden jullie meer over het doel en het verloop van de wedstrijd, de uitdaging van dit jaar en alles wat jullie moeten weten om aan de slag te gaan.

Het is aan jullie om een originele en creatieve invulling te geven aan deze opdracht. Verleg dus jullie eigen grenzen en stel ons een unieke oplossing voor.

De uitdaging van dit jaar? Bedenk het mobiele station van morgen. Reizigers ontvangen in functionele en comfortabele stations, da’s één van de prioriteiten voor NMBS. Hierin investeren we dan ook fors. Soms moeten we een tijdelijk stationsgebouw inrichten, bijvoorbeeld bij renovatiewerken, maar ook bij festivals, waar er op enkele dagen tijd tienduizenden extra reizigers in het station komen.

Veel succes!

   

Beschikbare informatie

Jullie vinden hier heel wat informatie om aan het project te starten. 

Als er nog vragen zijn, bijvoorbeeld over ontbrekende gegevens, dan kunnen die gesteld worden per e-mail of telefoon.

Stiptheid & inzet

Tijdens de wedstrijd liggen er bepaalde deadlines vast. Het is belangrijk hier de nodige aandacht aan te besteden. Deelnemende scholen die de timing of afspraken niet respecteren kunnen gediskwalificeerd worden voor het verdere verloop van de wedstrijd.

Maquette/ prototype / 3D-plan

Hou bij de ontwikkeling van de maquette/ het prototype rekening met de ruimte die we jullie ter beschikking stellen in Train World. De maquette moet ter plaatse eenvoudig op te bouwen zijn en door een standaard deur kunnen. NMBS voorziet (maximum) 250 euro voor mogelijke onkosten. Het is belangrijk de originele facturen of aankoopbonnen goed bij te houden tot na de finale om de terugbetaling mogelijk te maken.

Misschien vinden jullie wel kant-en-klare onderdelen die te koop zijn op de industriële markt. Jullie mogen hiervoor firma’s of leveranciers contacteren, maar blijf creatief. Bij de evaluatie zal de nadruk liggen op jullie eigen inbreng en ontwikkeling. We willen jullie met deze wedstrijd inspireren om oplossingen te zoeken voor een mobiel station.

De opdracht

NMBS heeft al eens nood aan een tijdelijk station. Bijvoorbeeld als we het “echte” stationsgebouw verbouwen, en we de klanten toch het comfort van een station willen bieden. Of bij een evenement of festival, waarbij op één of twee weekends duizenden mensen gebruik maken van een klein station. (Bijvoorbeeld stopplaats Kiewit tijdens Pukkelpop)

Het is de bedoeling dat we dit tijdelijke station snel en gemakkelijk kunnen opbouwen. En we willen, veeleisend als we zijn, dat het groter of kleiner kan worden, om zich zo aan te passen aan de omstandigheden.

Op dit ogenblik hebben we zo’n tijdelijk station niet. Bij evenementen of festivals improviseren we. Bij verbouwingen plaatsen we tijdelijk een heel nieuw gebouw. Het wordt pas écht gemakkelijk - en duurzaam - als we onze tijdelijke stations op andere locaties kunnen hergebruiken.

 

Uitdaging 

NMBS is op zoek naar het mobiele station van morgen. Denk eraan dat het station in ware grootte gemakkelijk te vervoeren en installeren moet zijn.

Houd rekening met volgende aspecten:

 • Modulaire elementen: één met loketten, één met een wachtzaal, één met sanitair, … Deze verschillende units moeten naar behoefte gecombineerd en gemonteerd kunnen worden. Inspireer ons en stel dus gerust bijkomende modules voor.
 • Duurzaamheid: beperk de ecologische voetafdruk in termen van verbruik, maar ook door de inzet van duurzame materialen en technologieën. De modules moeten robuust en herbruikbaar zijn.
 • Esthetiek en comfort: de modules moeten niet alleen mooi zijn, maar ook het nodige comfort bieden aan de reizigers. Ook vernieuwende diensten mogen aangeboden worden, wees creatief!
 • Nieuwe technologie: integreer gerust elektronica- of elektromechanische toepassingen in jullie concept. De opdracht is niet beperkt tot architecturale of bouwkundige aspecten.

  

Modulair

Een stationsgebouw bestaat uit bepaalde elementen die vaak, maar niet altijd, terugkomen. Hieronder vinden jullie een algemene beschrijving, meer details vinden jullie in het document ‘Revalor’. (jullie krijgen dit na jullie inschrijving) 

 • Wachtzaal: die is er altijd. Reizigers moeten de mogelijkheid hebben om te wachten in een overdekte ruimte. Jullie mogen zelf nadenken over binnen/buiten, verwarmd of niet. Een kleine wachtzaal is toch al snel 12m² groot. Een leuk idee is om te voorzien dat een paar kleinere wachtzalen aan elkaar kunnen worden gekoppeld tot een grotere (bijvoorbeeld wanneer we een groter station verbouwen). Als je deuren voorziet, denk je dan aan de mensen in een rolstoel en aan blinden en slechtzienden?
 • Loket: dat is er niet altijd, maar vaak wel. Één loket is dan het minimum. Bij een klein station gebruikt NMBS “gesloten” loketten: met glas tussen de commercieel bediende en de klant (voor de veiligheid). De commercieel bediende zit dus in een afgesloten ruimte en de klanten kunnen wachten in de wachtzaal.
 • Verkoopautomaat: voorzie hiervoor ruimte, maar we hebben de automaat liever aan de buitenzijde, want dan kunnen mensen ook een ticket kopen wanneer het loket (en de wachtzaal) dicht zijn. Jullie kiezen zelf of jullie nog andere verkoopautomaten voorzien.
 • Toilet(ten): er moet minstens één toilet rolstoeltoegankelijk zijn. Omdat we het graag eenvoudig houden: niet langer dames- en herentoiletten, maar geslachtsneutrale toiletten. Denk ook aan zaken zoals een luiertafel.  Opgelet: een toilet verbruikt water. Hoe doen we dat? En moet een toilet wel water verbruiken? Een toilet heeft ook een afvoer. Hoe kunnen we dat oplossen?
 • Technische ruimte: de grootte ervan bepalen jullie zelf. Hoe gaan jullie de ruimtes verwarmen of afkoelen in de zomer? Of hoe vermijd je energieverslindende HVAC-installaties?

 

Jullie mogen zelf kiezen hoe jullie de modules koppelen (of misschien kiezen jullie er bewust voor om sommige niet te koppelen (bijvoorbeeld de wc’s)).

Elke module moet gemakkelijk te transporteren en eenvoudig te installeren zijn.

  

Capaciteit

Wij willen minstens de volgende combinaties kunnen maken:

 • Een klein station in verbouwing: 1 wachtzaal van 12 m² + 1 automaat + 1 technische ruimte + 1 toilet
 • Een klein station met een loket in verbouwing: 1 loket + 1 wachtzaal van 12 m² + 1 automaat + 1 technische ruimte + 1 toilet
 • Een festivalstation: 1 loket + 1 wachtzaal van 12 m² + 1 automaat + 1 technische ruimte + 4 toiletten
 • Een middelgroot station: 2 loketten + 2 wachtzalen van elk 12 m² + 2 automaten + 1 technische ruimte + 2 toiletten

   

Mensen met een beperking

Alle publieke ruimtes moeten toegankelijk zijn met een rolstoel of een kinderwagen. Daar komt meer bij kijken dan je denkt: zorg dat je geen trapjes hebt, voorzie automatische deuren, ...

   

Vaste aspecten

Belangrijk: zaken als informatieschermen, luidsprekers, brandalarmen, camera’s, signaleticaborden, … voorziet NMBS altijd. Dus daar verwachten we geen ontwerp van jullie.

   

Doel

Het doel van de opdracht is om de reizigerstevredenheid te verhogen door onze klanten tijdens werken in een station of tijdens een festival toch de nodige functionaliteiten en het nodige comfort te bieden.

Jullie doel? Winnen :) En natuurlijk ook: een unieke ervaring opdoen.

Ons doel? Jullie beter leren kennen en verrast worden door de creativiteit van jonge mensen.

Achtergrondinformatie

Afmetingen

We geven jullie geen vaste afmetingen, maar weet wel dat het gemakkelijk te transporteren moet zijn. Hou dus de breedte, de lengte en de hoogte in de gaten. Het transport moet over de weg gebeuren, de wegcode is dus van belang.

We bouwen liever niet met een kraan. Dat maakt het moeilijker.

  

Ondergrond

Ga uit van een typische stenen ondergrond in stationsomgevingen: asfalt, betontegels, straatstenen, …

Opgelet: vaak liggen deze (een beetje) in helling, dus net als bij een caravan, moet je je tijdelijk gebouw een beetje “afregelen”. Dit kan met behulp van een mechanisme, maar mag ook gebeuren door stenen te stapelen 

Evaluatie

Wij beseffen dat het een zéér complexe opdracht kan zijn. Wij verwachten ook niet dat jullie alles volledig uitwerken (al mag het wel). Je kan net zo goed met je klas een concept kiezen. En dan hiervan één of twee aspecten uitwerken (bijvoorbeeld de verwarming en verluchting omdat dat jullie richting is).

De wedstrijd draait rond innovatie, teamwork, creativiteit en technologie. Dit willen wij graag samen met jullie ontdekken en beleven!

 

Registreren

Contactpersoon

Wedstrijdverloop

Wanneer?

2 oktober 2019

Waar?

Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

Doel?

Eerste kennismaking en informatie over het wedstrijdverloop, verduidelijken opdracht en startschot van de wedstrijd.

Wanneer?

Tussen 13 en 24 januari 2020

Waar?

Jullie bezoeken een station in de buurt. Jullie krijgen hierover meer info na jullie inschrijving. 

Doel?

Leerlingen stellen hun concept kort voor (max. 15 min voorstelling, 15 min. vraag en antwoord). Jullie krijgen die dag ook een rondleiding in het station.  

Hoe?

Vul het document in. 

Deadline?

Het ingevulde document moet drie werkdagen voor de afspraak doorgestuurd worden naar Jelke (jelke.huybrechts@hr-rail.be).

Evaluatie?

In deze fase gaan we na of alle deadlines gerespecteerd zijn. Daarnaast kijken we hoe ver jullie al staan met het concept en of jullie idee veilig en origineel is.

Wanneer?

Tussen 27 april en 8 mei 2020

Waar?

In jullie school

Doel?

Jullie oplossing voorstellen a.d.h.v. een maquette of 3D-plan. Jullie leggen ook uit hoe jullie hiervoor te werk gegaan zijn. 

Hoe?

Schrijf een verslag waarin volgende aspecten behandeld worden (max. 20 pagina’s):

 • Conceptbeschrijving algemeen (tekst + blokschema indien van toepassing)
 • Planning
 • Team- en taakverdeling
 • Argumentatie keuze concept
 • Realisatie maquette/ 3D-plan en berekening van het budget
 • Inschatting budget bij effectieve realisatie
Deadline?

Het verslag moet drie werkdagen voor de afspraak doorgestuurd worden naar jelke.huybrechts@hr-rail.be.

Evaluatie?

Hier wordt gekeken naar veiligheid, originaliteit en praktische haalbaarheid van het concept. Daarnaast zijn ook de presentatie (toelichting teamwork, …) en het verslag belangrijk.

Wanneer?

20 mei 2020

Waar?

Train World Schaarbeek, vlakbij het station van Schaarbeek.

Doel?

Een concrete oplossing presenteren en dieper ingaan op de maquette/ 3D-plan. 

Hoe?

De presentatie moet zeker volgende onderdelen bevatten (+-15 min):

 • Voorstelling van het concept
 • Traject van ontwikkeling
 • Taakverdeling binnen het team
 • Uitleg over maquette/ 3D-plan

 

Praktisch:

 • Tafel en aansluiting voor de netspanning (240Vac) wordt voorzien.
 • Er is wifiverbinding, maar geen bekabeld netwerk
 • Opbouw opstelling: dag van de finale vanaf 7u30 tot 9u. Demontage: tussen 16u30 en 18u. 
Deadline?

De presentatie moet vόόr 17 mei doorgestuurd worden naar jelke.huybrechts@hr-rail.be (als bijlage in een mail of via WeTransfer).  De presentatie moet zowel in het Nederlands als in het Frans gemaakt worden (ook bij een PREZI-presentatie). De mondelinge presentatie mag in het Nederlands gegeven worden.

Evaluatie?

Tijdens de finale worden alle evaluaties samengenomen en zal er beoordeeld worden op innovatie, teamwork, creativiteit, presentatieskills, realiseerbaarheid en originaliteit.

Prijzen

1e prijs

Geldprijs: €5000 voor de school + vouchers voor de leerlingen t.w.v. €200

2e prijs

Geldprijs: €3000 voor de school + vouchers voor de leerlingen t.w.v. €150

3e prijs

Geldprijs: €2000 voor de school + vouchers voor de leerlingen t.w.v. €100

Publieksprijs

Geldprijs: €1000 voor de school + vouchers voor de leerlingen t.w.v. €100